infoDENT24.pl, Łukasz Sowa: Czy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej to bardziej okazja do świętowania, czy manifestacji problemów związanych z opieką stomatologiczną na całym świecie?

Anna Lella, Naczelna Rada Lekarska, prezydent elekt ERO-FDI: Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej FDI ma przede wszystkim na celu promocję w społeczeństwie zdrowia jamy ustnej i zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie. W tym dniu podkreślamy związek zdrowia jamy ustnej ze zdrowiem ogólnym i zwracamy uwagę, jak ważna w życiu człowieka jest odpowiednia dbałość w tej materii.

W tym kontekście nie odnosiłabym się do Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, ani jako okazji do świętowania, ani podkreślania różnorakich problemów - choć niewątpliwie jest to także uwzględniane w ramach podejmowanych działań - ale przede wszystkim jako do przedsięwzięcia, którego celem jest umieszczenie zagadnień związanych z opieką stomatologiczną na właściwym poziomie zainteresowania społecznego, a także wśród decydentów różnego szczebla.

Z tego względu różnego rodzaju inicjatywy podejmowane przy okazji ŚDZJU - zarówno na poziomie krajowym, jak i światowym - są kierowane przede wszystkim do pacjentów za pośrednictwem mediów, a nie do samych lekarzy dentystów.

Niezmiernie ważna jest też współpraca interdyscyplinarna pomiędzy lekarzami różnych specjalności. Analizując dotychczasowe działania i wyniki promocji zdrowia jamy ustnej często słyszy się opinie, że stomatolodzy przegrali walkę z próchnicą, prowadząc ją w zasadzie samotnie. Stwierdzono, że konieczne jest wzmożenie działań w kierunku włączenia do walki z chorobą próchnicową wszystkich zajmujących się ochroną zdrowia. Szczególnie cenna może okazać się współpraca z lekarzami zajmującymi się opieką nad przyszłymi matkami oraz z pediatrami. Ważną rolę mają również do spełnienia pracownicy edukacji, szczególnie we wczesnych etapach nauczania. Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej ustanowiony przez FDI m.in. temu ma służyć.

infoDENT24.pl: Czy Polska włącza się w obchody tego dnia w wystarczający sposób? Odnoszę wrażenie, że brakuje centralnej organizacji w tym zakresie?

Anna Lella: Od samego początku polscy stomatolodzy, szczególnie poprzez samorząd lekarski a potem również Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, podejmują działania związane ze Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej, zarówno o charakterze lokalnym czy indywidualnym, jak i ogólnokrajowym m.in. debaty stomatologiczne w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej podejmujące problemy epidemiologii i opieki stomatologicznej. Odbywały się one z udziałem znamienitych prelegentów ale i mediów, co skutkowało, że były potem relacjonowane na łamach prasy i w telewizji.

Szereg działań podejmowanych w ostatnich latach przez Naczelną Izbę Lekarską i PTS było zbieżnych i wzajemnie się uzupełniających. Kolejne towarzystwa, podmioty włączają się stopniowo z podobnymi aktywnościami.

Myślę, że w porównaniu do wielu państw w Polsce aktywność związana ze Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej jest znacząca i nie mamy się czego wstydzić - potwierdzają to m.in. raporty przedstawiane podczas Parlamentów Stomatologicznych FDI - choć oczywiście w niektórych państwach podejmuje się więcej działań w tym zakresie.

Każdy indywidualny lekarz stomatolog ma swobodę decyzji i działań, może wykazać się własną inicjatywą związaną z ŚDZJU. FDI przygotowało materiały dostępne na stronie internetowej www.worldoralhealthday.com , gdzie są zestawy pomocnicze m.in. w postaci polskich plakatów.
Z drugiej jednak strony, każdy stomatolog w swojej codziennej pracy z pacjentem zajmuje się nie tylko stomatologią naprawczą, ale właśnie promocją zdrowia jamy ustnej i uświadamianiem o jej znaczeniu dla całego organizmu.