3 kwietnia 2021 r. odbędzie się Walne Zgromadzenia Corelensu, producenta rozwiązań dla branży okulistycznej, którego akcjonariusze zdecydują o uchwaleniu emisji połączeniowej, określonej w planie połączenia spółek z września 2020 r.

W ramach tej emisji Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortraksu co najmniej 111,9 mln akcji po cenie jednostkowej 1,34 zł. Emisja zostanie dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelensu. Akcjonariusze Zortraksu będą kontrolować ok. 97 proc. akcji Corelensu, który zmieni nazwę na Zortrax.

W lutym 2021 r. spółka Zortrax objęła 100 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii A w firmie Zortrax Dental, stanowiących 100 proc. udziału w kapitale zakładowym Zortrax Dental.

Przedmiotem działalności Zortrax Dental jest m.in.:
- rozwój oferty dedykowanej klientom z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej, w tym urządzeń, materiałów i usług,
- rozbudowa sieci dystrybucji,
- obsługa klientów z branży stomatologicznej,
- działalność badawczo-rozwojowa w obszarze oprogramowania i urządzeń dedykowanych branży stomatologicznej.

Zortrax to polski deweloper kompleksowych rozwiązań druku 3D. Firma zbudowała silną pozycję na światowym rynku desktopowych drukarek 3D, oferując jednocześnie dedykowane filamenty, oprogramowanie Z-SUITE i dodatkowe urządzenia usprawniające drukowanie i post-produkcję.

Firma skupia się na zapewnieniu precyzji druku z myślą przede wszystkim o profesjonalistach. 

Zortrax oferuje produkty poprzez sieć ponad 130 partnerów działających w 90 krajach na całym świecie na sześciu kontynentach, włączając w to największe rynki w Europie, obu Amerykach, Azji, Afryce i Australii.