Czym jest paciorkowiec kałowy i jak trudna jest walka z nim - dentystom nie trzeba tłumaczyć. Bakteria ta często pojawia się pry okazji leczenia kanałowego zębów. Miejsce to może być pierwotnym źródłem zakażenia.

Problem narasta, bo coraz częściej penicylina okazuje się być nieskutecznym orężem w walce z zagrożeniem.
Ocenia się, że bez działań profilaktycznych infekcja towarzyszyłaby jednemu na trzy przeprowadzone leczenia kanałowe. Alternatywną metodą stosowania antybiotyków okazać się może terapia bakteriofagami. Obiecujące badania w tym kierunku prowadzi zespół naukowców pod kierunkiem dr. Ronena Hazana z Institute of Dental Sciences w Hebrew University oraz dr. Nurita Beyth z Hebrew University-Hadassah School Of Dental Medicine.

W genomie E. faecalis V583 zidentyfikowanych zostało 17 dwuskładnikowych systemów regulacyjnych oraz pojedyncze białko regulatorowe, które odgrywają rolę w tworzeniu biofilmu. Walka z nim jest wyjątkowo trudna. Izraelskim naukowcom udało się wyodrębnić z odpadków komunalnych Jerozolimy pożyteczny fag nazwany EFDG1, który skutecznie atakuje oporny na wankomycynę E. faecalis V583.

Właściwości fagów w walce z bakteriami znane są od lat, jednak wobec łatwego stosowania i skutecznego działania antybiotyków prace w tym kierunku odłożono ad acta. Wzrastająca oporność na farmaceutyki niektórych bakterii zmusiły naukowców do działania. Koncepcja leczenia wirusami powraca. Bakterie potrafią się uodparniać na leki. Na fagi nie mogą się uodpornić, bo te mutują tak samo szybko jak same bakterie.