Złoty Medal Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS zdobyli naukowcy zaangażowani przy realizacji projektu „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego”. Wyniki ich pracy mogą mieć duże znaczenie w rozwoju stomatologii.

Wynalazek z Politechniki Krakowskiej to nowe wielofunkcyjne materiały, które spełniają wymagania nowoczesnych biomateriałów stosowanych m.in. w stomatologii. Powłoki kompozytowe polimerowo-ceramiczne zawierają bioaktywne fosforany wapnia, kolagen i glutation.

W wyniku połączenia bioaktywności fosforanów wapnia, biokompatybilności naturalnego białka oraz właściwości przeciwutleniających i prozdrowotnych glutationu, a także jego aktywności przeciwzapalnej i zdolności do wspomagania różnicowania osteoklastów, możliwe jest otrzymanie materiałów wielofunkcyjnych, wspomagających proces łączenia implantu z tkankami gospodarza, jak również wspomaganie regeneracji uszkodzonych tkanek.

O wynalazku nagrodzonym złotym medalem IWIS opowiada prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. – Nasze rozwiązanie znajdzie zastosowanie w stomatologii lub implantologii do produkcji różnego rodzaju implantów, również poddanych obciążeniom dynamicznym. Ponadto -  dzięki wielopoziomowemu działaniu – może wspomóc procesy regeneracyjne tkanek, a równocześnie zapobiegać występowaniu infekcji pozabiegowych związanych z procedurami wszczepiania implantów – mówi

Złoty Medal Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS trafił do grupy naukowców pracujących w składzie: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Dagmara Słota, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, mgr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk, mgr inż. Magdalena Głąb, mgr inż. Karina Piętak, mgr inż. Mateusz Dyląg.

Co to IWIS

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku na wystawie gościmy wynalazców z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu czy oczywiście z Polski. Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej i organizowany jest Światowy Konkurs Chemiczny.

Więcej: Politechnika Krakowska, IWiS