Kandydaturę prof. Grażyny Ginalskiej, kierownika Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, do medalu Akademii Polskiego Sukcesu, zgłosił marszałek województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski.

Prof. Grażyna Ginalska kieruje zespołem naukowym, który opracował biomateriał kościozastępczy zwany „sztuczną kością" - stanowiący oryginalne, chronione patentem europejskim, innowacyjne w skali światowej, rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych IlI generacji (ze względu na skład oraz zdolność do uzupełniania ubytków kostnych i regeneracji tkanki kostnej).

- Prof. Grażyna Ginalska od kilku lat konsekwentnie realizuje przeniesienie nowatorskiego rozwiązania biotechnologicznego na ścieżkę biznesową. Odważnie podjęła się trudnego zadania komercjalizacji wiedzy i transferowania jej z uczelni do biznesu - argumentowało wyróżnienie jury.

Przypomnijmy, że badania nad modyfikacją hydroksyapatytu i uplastycznieniem materiału, trwały co najmniej 10 lat.
Sukces możliwy był m.in. dzięki specjalnemu granulatowi hydroksyapatytowemu, na bazie którego stworzono unikatowy materiał. Granulat powstał w zespole naukowców z Instytutu Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Zasadniczą zaletą polskiego kompozytu jest znakomita podatność na sterylizację. Ważne, że możliwe jest nasączanie materiału zarówno substancjami antybakteryjnymi, jak i czynnikami wzrostowymi.

Materiał ten może być nieoceniony w stomatologii chociażby jako podkład wypełniający zębodół, na którym osadzano by implanty.
Początki są obiecujące. Kompozyt z powodzeniem był już stosowany przy operacjach stomatologicznych zwierząt. 

W składzie zespołu prof. Ginalskiej są: dr Anna Belcarz z Katedry Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie oraz prof. dr hab. Anna Ślósarczyk i mgr Zofia Paszkiewicz z AGH w Krakowie.

Złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu, to kolejne wyróżnienie dla twórców sztucznej kości. Grand Prix Europejskiej Izby Wynalazców Francuskich, Złoty Medal z wyróżnieniem dla wynalazców, medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Nagroda „Renoma Roku 2013" - to laury zdobyte przez zespół w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Prof. Grażyna Ginalska, już samodzielnie, została laureatką plebiscytu „Kobieta na medal" zorganizowanego przez „Gazetę Wyborczą".