• Przemoc wobec kobiet to problem zdrowia publicznego i przedmiot troski w wielu krajach
  • Najczęściej w wyniku przemocy domowej dochodzi do urazów jamy ustnej i okolic twarzoczaszki
  • Niemal co trzecia kobieta w wieku  15 - 49 lat doświadcza fizycznej lub seksualnej przemocy ze strony swojego partnera przynajmniej raz w życiu
  • Na skutek takiego zdarzenia w 12 proc. przypadków uszkodzony jest jeden lub więcej zębów
  • Lekarz dentysta może być pierwszym lekarzem, do którego ofiara przemocy domowej szuka pomocy

 

Ofiara przemocy domowej. Dentysta to pierwszy lekarz świadczący pomoc

Dentyści często są  pierwszymi, a niekiedy jedynymi pracownikami systemu opieki zdrowotnej, którzy są w stanie zidentyfikować ofiarę przemocy domowej.

Ofiarami są zwykle kobiety, które doświadczają przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej i emocjonalnej. 

Przemoc domowa nie w każdym przypadku daje  klinicznie objawy. Jednak oprócz oznak fizycznych, dentysta może zaobserwować mniej oczywiste ślady, które wskazują na ofiarę.

Co może świadczyć o przemocy domowej:

Przemoc domowa. Co trzecia kobieta jej doświadcza

Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery publikuje badanie dotyczące charakterystyki i częstości urazów jamy ustnej oraz twarzoczaszki u kobiet będących ofiarami przemocy fizycznej ze strony mężczyzn. Okazuje się że 27 proc. kobiet w wieku 15-49 lat przynajmniej raz w życiu doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony swojego partnera. Do tej pory wskazywano na dużą częstość występowania urazów twarzy i głowy u kobiet będących ofiarami przemocy, jednak po raz pierwszy zbadano jaki charakter mają te obrażenia.

W pracy dr Marina Rocha Fonseca Souza z Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri ujawnia, że wg przeanalizowanych przez nią badań, które objęły w sumie 9,3 tys. ofiar agresji, ponad połowa kobiet (ok. 51 proc.) doświadczyła urazu jamy ustnej oraz części szczękowej twarzy, 

- Ten wynik wskazuje że w połowie przypadków napaści na kobietę przez mężczyzn celem jest jej twarz, pisze badaczka.

Złamanie zęba. U połowy ofiar przemocy domowej

Analiza ujawnia również, że ofiary przemocy często zjawiały się u lekarza dentysty z urazem zębodołowym. Blisko 12 proc. kobiet miała uszkodzony jeden lub więcej zębów. Złamania zębów występowały w połowie przypadków.

Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi badaniami, które wskazują, że 58 proc. kobiet będących ofiarami przemocy ze względu na płeć zgłasza urazy jamy ustnej i twarzoczaszki.

- Dentyści odgrywają ważną rolę w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i leczeniu urazów wynikających z przemocy ze względu na płeć, oprócz kierowania tych ofiar do pomocy prawnej, medycznej i psychologicznej, podsumowuje badaczka.