• Uczucie pieczenia w jamie ustnej jest odczuwane jako nieprzyjemne palenie i często ból błony śluzowej jamy ustnej
  • Takie objawy często powodują choroby ogólnoustrojowe, w badaniu przeprowadzonym w Pekinie dwie trzecie pacjentów ze wstępnie zdiagnozowanym zespołem pieczenia jamy ustnej, nie miało tego schorzenia
  • Zespół pieczenia jamy ustnej jest często objawem subiektywnym, ocena opiera się przede wszystkim na samoocenie pacjenta
  • Potrzebna jest lepsza współpraca dentystów i lekarzy opieki podstawowej i skoncentrowanie się na schorzeniach zarówno ogólnoustrojowych, jak i jamy ustnej u tych pacjentów, podkreślają autorzy pracy opublikowanej w Journal of the American Dental Association

Częsta dolegliwość. Ból śluzówki jamy ustnej

Uczucie pieczenia w jamie ustnej jest odczuwane jako nieprzyjemne palenie i ból błony śluzowej jamy ustnej. To częste objawy o różnej etiologii. Dolegliwości te mogą znacznie wpływać na jakość życia pacjenta, doprowadzając do wycofywania się z różnego typu aktywności oraz wzrostu kosztów opieki zdrowotnej.  Stąd potrzeba dogłębnego zbadania mechanizmów powstawania zespołu pieczenia jamy ustnej (BMS). 

 Badanie tego problemu prowadził zespół naukowców z Department of Oral Medicine, Peking University School and Hospital of Stomatology, National Center of Stomatology, w Chinach.

Diagnozowanie i leczenie zespołu pieczenia jamy ustnej jest wyzwaniem dla dentystów ze względu na różnorodne i wieloczynnikowe przyczyny. Klinicznie przyczyny tego schorzenia można przypisać innym stanom ogólnoustrojowym oraz czynnikom miejscowym, piszą badacze w Journal of the American Dental Association.

Nadmiarowa diagnoza BMS. Dwóch na trzech pacjentów nie ma zespołu pieczenia jamy ustnej

 Badanie objęło 583 pacjentów z objawami palenia w jamie ustnej, średnia wieku tych osób wynosiła 57 lat,  w większości były to kobiety w okresie okołomenopauzalnym (stosunek kobiet do mężczyzn uczestniczących w badaniu wynosił 7:1).

Choć wstępnie u wszystkich objętych badaniem stwierdzono zespół pieczenia jamy ustnej,  to po bardziej szczegółowych badaniach okazało się, że tylko  jedna trzecia  z nich  otrzymała prawidłową diagnozę BMS.  W efekcie pacjentów podzielono na dwie grupy: 178 osób (31 proc.) z zespołem pieczenia jamy ustnej oraz 405 osób (69 proc.) bez BMS.

Te dwie trzecie objawów pacjentów miały często charakter wtórny, gdyż ich przyczyną były choroby ogólnoustrojowe, choroby błony śluzowej jamy ustnej lub były miejscowym skutkiem działania czynników drażniących.  

Uzyskanie dokładnego i precyzyjnego wywiadu ukierunkowanego na główne objawy pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej ma kluczowe znaczenie dla dostarczenia zróżnicowanych informacji i postawienia diagnozy.

- Diagnostyka różnicowa uczucia pieczenia w jamie ustnej może być trudna i ważne jest, aby klinicyści dokładnie przeanalizowali  stan zdrowia ogólnego, wykonali badania laboratoryjne i dokładnie zbadali jamę ustną pacjentów z objawami pieczenia w jamie ustnej, aby uniknąć mylnej diagnozy, podkreślają autorzy badania.

W ramach badania co drugi pacjent zgłaszał problemy ze snem. Nie stwierdzono jednak istotnych różnic między grupami z BMS i bez BMS. Związek między snem a przewlekłym bólem został dokładnie zbadany, a wcześniejsze badania wykazały silną korelację między problemami ze snem a przewlekłymi zaburzeniami bólu z rejonu twarzy.

Zespół pieczenia jamy ustnej jest często objawem subiektywnym, ocena opiera się przede wszystkim na samoocenie pacjenta. Wyniki badania wykazały, że jakość życia pacjentów jest niższa głównie z powodu dyskomfortu psychicznego i bólu fizycznego. 

W ciągu ostatniej dekady odnotowuje się wzrost liczby pacjentów z objawami palenia jamy ustnej. Jak podkreślają autorzy badania BMS jest klinicznie trudny do odróżnienia od innych stanów powodujących podobne objawy, ważne jest zatem aby na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej zarządzać kierować takich pacjentów  na odpowiednie badania.

Naukowcy wskazują, że potrzebna jest lepsza współpraca dentystów i lekarzy opieki podstawowej i skoncentrowanie się na schorzeniach zarówno ogólnoustrojowych, jak i jamy ustnej u tych pacjentów, piszą badacze w podsumowaniu pracy naukowej.