• Obawy przed wykonywaniem zdjęcia rtg uzębienia, a więc dawką promieniowania jonizującego, powstrzymuje przed tą metodą diagnostyczną kobiety w ciąży
  • ,,
  • ..

Kwestionowane RTG zębów w ciąży. Obawy kobiet przed tą diagnostyką

Mniej niż 50 proc. kobiet w ciąży szuka opieki stomatologicznej z powodu lęku przed narzędziami dentystycznymi i obawą o bezpieczeństwo swojego dziecka.

Nie brakuje dowodów, że właściwa pielęgnacja jamy ustnej jest niezbędna dla i dla ciężarnej pacjentki i dla nienarodzonego dziecka, jednak większość lekarzy położników nigdy nie kieruje swoich pacjentek do dentysty.  

To czy stomatologiczne zdjęcia RTG są bezpieczne dla ciężarnej kobiety budzi kontrowersje  od ponad pół wieku. Wykonano przegląd istniejących prac naukowych, by określić potencjalny wpływ promieniowania jonizującego. Analiza objęła prace, które powstały  w latach 1957–2021. Wyniki badania opublikował periodyk Journal of American Dental Association.

Postęp w diagnostyce RTG. Dużo mniejsza dawka promieniowania

Przez ostatnie 60 lat miała miejsce znaczna redukcja dawek i ekspozycji na  promieniowanie jonizujące w stomatologii. Z analizy wynika, że innowacje w obrazowaniu cyfrowym spowodowały zmniejszenie ekspozycji o 60 proc. dzięki przejściu z filmów  rtg o czułości D na wymagające znacznie krótszego naświetlania filmy o czułości F.

W 1959 r. dawka  0,1 Gy dla płodu była wskazaniem do poronienia terapeutycznego. Tymczasem w 2016 r. dawka na jaką był narażony płód podczas wykonywania zdjęcia stomatologicznego była zupełnie niestotna, gdyż sięgała od 0,005 do 2,1 µGy. Zatem jest mało prawdopodobne, aby promieniowanie jonizujące pochłonięte w trakcie prześwietlenia zębów mogło wywołać jakieś wady wrodzone, napisała dr Caroline Flager z  Commonwealth University School of Medicine, w Richmond.

Diagnostyka RTG zębów ciężarnych pacjentek, Dentyści się wstrzymują 

Obawa przed postępowaniem prawnym, spory o odpowiedzialność, a także brak szkoleń, wytycznych klinicznych powodują, że niektórzy lekarze dentyści niechętnie kierują na prześwietlenir rtg swoje ciężarne pacjentki. Jednak to właśnie dentyści muszą wziąć odpowiedzialność za leczenie jamy ustnej kobiety w ciąży, które w razie potrzeby może obejmować także zdjęcie rtg, podkreśla badaczka.

- Radiografia stomatologiczna była i jest  bezpieczna dla pacjentek w ciąży, pod warunkiem że zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności i są przestrzegane standardy bezpieczeństwa, podsumowała dr Flagler.