Przez pół roku 24-letnia pacjentka odczuwała niedrożność nosa, miała przekrwioną błonę śluzową  i zabarwioną krwią wydzielinę z nosa.

Jako dziecko przeszła operację usuwającą rozszczep podniebienia. Nie miała innych objawów ani  nieżytu nosa. Jednak lekarz pierwszego kontaktu leczył ją z powodu nieżytu nosa. Steroidowe aerozole do nosa i leki przeciwhistaminowe przyniosły jej niewielka ulgę, więc została skierowana do otolaryngologa.

Podczas badania otolaryngolog zauważył niewielkie zniekształcenie w okolicy lewego siekacza, które wydawało się nierównomierne. Kiedy wykonano endoskopię nosa, ujawniono coś, co wyglądało na kamień nosowy na dnie lewej jamy nosowej.

Skuteczne leczenie było możliwe dopiero po dokładnej diagnostyce obrazowej. Początkowo lekarze sądzili, że w lewej komorze nosa pacjentki znajduje się rynolit.

Rynolit, czyli co?

Rynolit, zwany również kamieniem nosowym, jest wapiennym złogiem, to nagromadzenie soli na wewnątrznosowych, zalegających, endogennych lub egzogennych ciałach obcych. Twór ten może rosnąć nawet ponad 15 lat. Jest to rzadkie schorzenie, występujące u około jednego na 10 tys. pacjentów laryngologicznych. Rynolit najczęściej nie powoduje objawów, lecz w niektórych przypadkach z jamy nosowej i zatok przynosowych, może występować ropna, cuchnąca wydzielina z nosa i niedrożność nosa. Stanowi szarą, twardą masą, która w postaci zacienienia widoczna jest na zdjęciach RTG zatok i na zdjęciu pantomograficznym. 

Pełnoprawny ząb

Tyle że w tym przypadku badanie przeprowadzone endoskopem ujawniło, że twór miał szkliwo i kostniwo, zatem był to ząb wewnątrznosowy, podkreślał dr Hui Yan Ong z University of Malaya Medical Center w Kuala Lumpur w Malezji.

Ząb w jamie nosowej jest rzadkością, bywa czasami stwierdzany u pacjentów z rozszczepem wargi lub podniebienia.  Dokładny mechanizm powstawania tej anomalii jest nieznany, ale może być to także  stłoczenie zębów prowadzące do wyrzynania się zęba w górę lub uraz twarzy. Ponadto przyczyną problemów bywa aberacja genetyczna, która powstaje w życiu płodowym człowieka. W jej efekcie ząb może wyrosnąć w nieoczekiwanym miejscu w obrębie twarzoczaszki. Przypadek taki opisywaliśmy w tekście Są tacy co mają zęby w nosie… literalnie

Przeprowadzono ekstrakcję zęba w znieczuleniu ogólnym. 

Więcej: Cureus Journal of Medical Science