• Przeanalizowano przypadki 1390 pacjentów, którym podawano antybiotyk doustnie lub dożylnie przed ekstrakcją
  • Okazało się, że antybiotyk podawany doustnie lub dożylnie przed ekstrakcją znacznie ograniczał ryzyko infekcji miejsca zabiegu (taką skuteczność miała dawka 2 g amoksycyliny)
  • Lekarz dentysta zawsze powinien pamiętać o zagrożeniu opornością na antybiotyki, kiedy ordynuje antybiotyk przed zabiegiem lub w celach terapeutycznych

Czy profilaktyczne podawanie antybiotyku ma sens?  

Na ile jednokrotna dawka antybiotyku, podana przed zabiegiem ekstrakcji dolnego trzeciego zęba trzonowego, zapobiega infekcji oraz powstawaniu suchego zębodołu? - ocenili naukowcy 

W tym celu przeanalizowano wyniki badań randomizowanych, w których była oceniana (w ciągu tygodnia)  skuteczność profilaktycznych dawek antybiotyku zażywanych na 20-120 min. przed zabiegiem. Jako grupa kontrolna służyli pacjenci, którzy nie otrzymali antybiotyku albo podano im placebo.

W sumie w badaniu przeanalizowano przypadki 1390 pacjentów.  Okazało się, że antybiotyk podawany doustnie lub dożylnie przed ekstrakcją  znacznie ograniczał ryzyko infekcji miejsca zabiegu (taką skuteczność miała dawka 2 g amoksycyliny). Ponadto lek zmniejszał także częstotliwość występowania suchego zębodołu - to powikłanie występujące po ekstrakcji zębów trzonowych trzecich. Z badań wynikało także, że pojedyncza dawka penicyliny fenoksymetylowej ma podobne działanie ochronne, czyli zapobiega powstawaniu suchego zębodołu.

Ograniczenie skuteczności działania antybiotyków

To fakt, że pewne kontrowersje wiążą się z podawaniem antybiotyku prewencyjnie, przyznają autorzy badania.  - Lekarz zawsze powinien pamiętać o zagrożeniu opornością na antybiotyki, kiedy ordynuje antybiotyk przed zabiegiem lub w celach terapeutycznych. Jednak nigdy nie zgłaszano powstania oporności po zastosowaniu jednej zapobiegawczej dawki antybiotyku - podsumowali badania naukowcy. 

Artykuł, którego autorzy próbowali odpowiedzieć na to pytanie ukazał się w Journal of Oral and Maxilofacial Surgery.