• Obrazowanie Near Infra-Red Imaging wykazuje większą czułość w wykrywaniu wczesnych zmian szkliwa niż zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe i porównywalną w wykrywaniu zmian zębinowych – wynika z badań naukowych opublikowanych w Journal of Dentistry.
  • Technologia iTero NIRI w systemie obrazowania iTero Element 5D była o 66 proc. bardziej czuła niż rentgenowskie zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe w wykrywaniu zmian międzyzębowych.
  • System obrazowania iTero Element 5D umożliwia skanowanie wewnętrznych struktur zębów (szkliwo i zębinę) w czasie rzeczywistym, co pomaga w wykrywaniu próchnicy, jednocześnie rejestrując kolorowe obrazy 3D uzębienia.

W recenzowanym czasopiśmie Journal of Dentistry ukazały się 24 października 2021 r. wyniki wieloośrodkowego badania klinicznego oceniającego system obrazowania iTero Element 5D w wykrywaniu i monitorowaniu interproksymalnych zmian próchnicowych nad dziąsłami bez emisji szkodliwego promieniowania.

Skuteczna metoda wykrywania próchnicy międzyzębowej 

Celem badania klinicznego było porównanie wykrywalności próchnicy międzyzębowej (ubytków i próchnicy na powierzchniach stykowych sąsiadujących zębów) przez lekarzy stomatologów przy użyciu technologii bliskiej podczerwieni (NIRI) i zdjęć skrzydłowo-zgryzowych (zdjęć rentgenowskich pozwalających na jednoczesne uwidocznienie koron górnych i dolnych zębów bocznych).

Wyniki wykazały wysoką dokładność (p<0,0001) wykrywania wczesnych zmian szkliwa (88,6%)*** oraz zmian próchnicowych obejmujących połączenie zębina-szkliwo (96,9%)*** (granica pomiędzy szkliwem a znajdującą się pod nim zębiną, które tworzą ząb).

Dodatkowo, w badaniu porównano NIRI i zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe z wizualnym opracowaniem próchnicy (klinicznym usuwaniem próchnicy).

Wczesne wykrywanie ubytków bez użycia promieniowania rentgenowskiego

W porównaniu z kliniczną oceną tylnych zmian proksymalnych zaobserwowanych podczas usuwania próchnicy, technologia NIRI w systemie obrazowania iTero Element 5D była o 66 proc. ** bardziej czuła niż technologia rentgenowska zdjęć skrzydłowo-zgryzowych i wykazała 96 proc. ** czułości w wykrywaniu tylnych zmian interproksymalnych.

– Cieszymy się, że wyniki badania klinicznego potwierdzają to, czego doświadczyli lekarze i ich pacjenci. Możliwości wizualizacyjne systemu obrazowania iTero Element 5D sprzyjają wczesnemu wykrywaniu ubytków bez użycia promieniowania rentgenowskiego – komentuje Yuval Shaked, starszy wiceprezes i dyrektor zarządzający z działu skanerów i usług iTero, Align Technology.

Badania efektywności systemu obrazowania z technologią NIRI

– Badanie podkreśla istotną rolę systemu obrazowania iTero 5D z technologią NIRI, który wspiera lekarzy i ich personel w uzyskaniu oceny stomatologiczną pacjentów i zapewnieniu ogólnej opieki zdrowotnej nad jamą ustną pacjenta oraz możliwości leczenia. W połączeniu z łatwością obsługi i komfortem użytkowania dla wielu pacjentów, system obrazowania iTero 5D z technologią NIRI jest niezbędnym narzędziem w każdym gabinecie lekarskim – dodał Yuval Shaked.

W ramach badania wykorzystano system obrazowania iTero Element 5D do wykonania skanów wewnątrzustnych u stu pacjentów w pięciu klinikach stomatologicznych w Niemczech i Kanadzie.

System obrazowania iTero Element 5D wykorzystuje technologię NIRI, która umożliwia skanowanie wewnętrznych struktur zębów (szkliwo i zębinę) w czasie rzeczywistym, co pomaga w wykrywaniu próchnicy, jednocześnie rejestrując kolorowe obrazy 3D uzębienia. Odbite w bliskiej podczerwieni obrazy zębów tylnych (tył jamy ustnej) zostały użyte do wykrycia próchnicy międzyzębowej, a wyniki porównano ze zdjęciami skrzydłowo-zgryzowymi.

Badanie wykazało, że technologia NIRI jest bardziej czuła niż zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe w wykrywaniu wczesnych zmian szkliwa i porównywalna w wykrywaniu zmian w zębinie.

Pomoc w monitorowaniu próchnicy proksymalnej 

Wyniki badania skomentował jego autor, dr Zvi Metzger, profesor na Wydziale Biologii Jamy Ustnej i Endodoncji w The Goldschleger School of Dental Medicine na Uniwersytecie w Tel Awiwie: Obrazy powstałe przy użyciu bliskiej podczerwieni generowane podczas skanowania 3D łuków zębowych za pomocą systemu iTero Element 5D mogą być z powodzeniem wykorzystywane do wykrywania i monitorowania próchnicy proksymalnej oraz badań przesiewowych. Ta metoda wykrywania próchnicy może potencjalnie zminimalizować tradycyjne użycie promieniowania jonizującego.

Uczestniczka badania, dr Peggy Bown, podzieliła się następującą opinią: Udział w badaniu był cennym doświadczeniem dla mnie, jako obecnej użytkowniczki systemu obrazowania iTero Element 5D. Mogłam przekonać się o klinicznej skuteczności systemu, łatwości użytkowania oraz jego wysokiej czułości w wykrywaniu wczesnych zmian szkliwa. Korzystanie z jednego systemu, jednego skanu i jednej końcówki eliminuje konieczność stosowania wielu urządzeń, powtarzającej się sterylizacji i minimalizuje użycie szkodliwego promieniowania.

Badanie  "Reflected near-infrared light versus bite-wing radiography for the detection of proximal caries: a multicenter prospective clinical study conducted in private practices" zostało sfinansowane przez Align Technology.

Technologia iTero NIRI jest taka sama dla systemu iTero Element 5D oraz niektórych konfiguracji systemów obrazowania iTero Element Plus, ponieważ końcówka skanera, optyka i oprogramowanie są takie same.
** Dane własne Align Technology, stan na wrzesień 2021 r.
*** Dane własne Align Technology, stan na luty 2021 r.

Align Technology 

Align Technology zajmuje się projektowaniem i produkcją nakładek Invisalign – najbardziej zaawansowanego narzędzia w leczeniu wad zgryzu, skanerów wewnątrzustnych iTero oraz oprogramowania CAD/CAM exocad.

Technologie te pozwalają na ulepszenie procesów ortodontycznych i odtwórczych, poprawiając wyniki leczenie pacjentów i efektywność praktyki dla ponad 200 tys. lekarzy. Są również kluczowe w dotarciu do 500 mln pacjentów na świecie.

Do tej pory firma Align Technology umożliwiła lekarzom zastosowanie leczenia systemem Invisalign u ponad 11,6 mln pacjentów. Align Digital Platform stymuluje również ewolucję w stomatologii cyfrowej, oferując pakiet unikalnych, autorskich technologii i usług dostarczanych jako płynne, kompleksowe rozwiązania dla pacjentów i klientów, ortodontów, stomatologów i laboratoriów partnerskich.

Więcej: iTero