• Międzynarodowy zespół ekspertów przygotował listę błędów i uchybień w praktyce stomatologicznej. Zawiera aż z 23 pozycje
 • Znajomość historii medycznej pacjenta ma kluczowe znaczenie dla jego bezpieczeństwa. Niestety dentyści często ten element opieki nad pacjentem zaniedbują, przepisując na przykład lek teratogenny kobiecie w ciąży, czy środek na który pacjent jest uczulony
 • Na etapie przedzabiegowym bardzo często zdarza się, że stomatolog nie sprawdzi tożsamości pacjenta i nie przeprowadzi właściwie sterylizacji  narzędzi, których potem będzie używał 
 • Złamana szczęka, uszkodzony trwale nerw twarzowy w trakcie wszczepiania implantów, usunięcie niewłaściwego zęba przy okazji leczenia wady zgryzu, to niektóre przewiny na długiej liście pospolitych  błędów lekarzy dentystów

Dentysta jak chirurg. Leczy inwazyjnie

Stomatologia to dyscyplina w dużej mierze inwazyjna naruszająca ciągłość tkanek. Koncentruje się głównie na leczeniu dwóch chorób próchnicy i zapalenia  przyzębia, które choć mogą powodować ogromne uszkodzenia, są w dużej mierze przewidywalne i nie występują przypadkowo.

Leczenie powikłań chirurgicznych również należy do kompetencji dentysty, wśród których  wg dr Edmunda Bailey z University of Manchester, School of Dentistry znajdują się:

 • krwawienie pozabiegowe, 
 • infekcje,
 • połączenia ustno−zatokowe,
 • przetoki,
 • czy złamanie guza szczęki.

Dentyści podają i przepisują swoim pacjentom ograniczoną liczbę leków. Pełna wiedza na temat historii medycznej pacjenta ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej praktyki stomatologicznej, ponieważ niektóre leki mogą mieć niekorzystny wpływ na procedury stomatologiczne, a leki stosowane w chorobach przewlekłych  wchodzą w interakcje z lekami przepisanymi przez dentystów.

Kluczowa dla bezpieczeństwa pacjenta jest także kontrola zakażeń krzyżowych w środowisku gabinetu stomatologicznego.

Pospolite błędy dentystów. W sumie aż 23

Międzynarodowy zespół ekspertów przygotował listę błędów i uchybień w praktyce stomatologicznej. Lista najczęstszych wpadek jest długa, bo składa się aż z 23 pozycji.

Okazuje się, że wskutek błędu stomatologa pacjenci najczęściej:

 • doznają urazu,
 • trafiają na ostry dyżur,
 • połykają obce obiekty
 • mają usuwane niewłaściwe zęby.

Po raz pierwszy najbardziej wszechstronnie uchybienia stomatologów potraktował zespół naukowców z University of Edinburgh w Wielkiej Brytanii. Zebrał opinie na temat błędów dentystów od ekspertów z całego świata, by uzyskać jak najdokładniejszy obraz problemu.  Przeanalizowano m.in. doniesienia w literaturze z zakresu podstawowego lecznictwa stomatologicznego, które pojawiły się w okresie od stycznia 1994 r. do stycznia 2015 r. 

W sumie w projekcie wzięło udział 41 ekspertów z różnych krajów i z różnym doświadczeniem praktycznym i akademickim. Zespół składał się ze  specjalistów w dziedzinie: stomatologii ogólnej, dziecięcej, endodoncji, chirurgii szczękowej, zdrowia publicznego. Ustalono listę najczęstszych błędów popełnianych w stomatologii, ma aż 23 pozycje.

Rutynowa wizyta. Dentysta rzadko bada w kierunku raka jamy ustnej 

Szczęka złamana w trakcie wszczepiania implantu. Usunięty zdrowy ząb

Błędy popełniane najczęściej w trakcie zabiegu:

 • ekstrakcja niewłaściwego zęba,
 • użycie niewysterylizowanych narzędzi,
 • użycie niewysterylizowanej aparatury,
 • uraz oka pacjenta w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia,
 • podanie środka znieczulającego miejscowo z nieoznakowanego opakowania,
 • złamanie szczęki podczas zabiegu wszczepiania implantu zawinione złym planem leczenia,
 • złamanie szczęki podczas zabiegu wszczepiania implantu zawinione niewłaściwą techniką operacyjną, 
 • wstrzyknięcie podchlorynu sodu do struktur otaczających podczas leczenia kanałowego,
 • zastosowanie materiału stomatologicznego u pacjenta, który ma w historii reakcję alergiczną na ten materiał, 
 • ponowne użycie jednorazowego sprzętu lub artykułu,
 • wprowadzenie do dróg oddechowych obcych przedmiotów,
 • ponowne użycie uszkodzonych narzędzi endodontycznych,
 • podanie niewłaściwego środka znieczulającego
 • zabieg wykonany u innego pacjenta (pomyłka co do tożsamości).

Błędy przytrafiające się dentyście po zabiegu

 • przepisanie leku, na który pacjent jest uczulony, co było odnotowane w jego dokumentacji medycznej,
 • przepisanie teratogennego leku pacjentce w ciąży,
 • przepisanie niewłaściwego leku dziecku,
 • pozostawienie ciał obcych po zabiegu chirurgicznym (nie będącym leczeniem kanałowym).

Lista stworzona przez naukowców publikowana w British Dental Journal  może posłużyć do opracowania wytycznych, których celem będzie zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjenta podczas podstawowego leczenia stomatologicznego.