Licytacja przeprowadzona zostanie 9 lipca o godz. 13.00, w Chorzowie, ul. Kościuszki 63.

Szczegółowych informacji udziela komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, Kancelaria Komornicza V, tel. 606 337 173.

Opis licytowanych ruchomości