• Zawód dentysty zawsze był uznawany za szczególnie stresogenny, tym bardziej jest to smutna reguła w czasach pandemii COVID-19. Z wielu powodów
  • Na co dzień dentyści często doświadczają zmęczenia, obniżonej wydajności i produktywności, depresji
  • W czasie pandemii COVID-19 ponad 70 proc. dentystów miało problemy psychiczne związane z pracą zawodową

Stres. Pozytywna motywacja lub  siła niszcząca

Stres jest naturalną psychologiczną i fizyczną odpowiedzią na codzienne zadania stawiane przez życie. Przygotowuje nas do reagowania na konkretną sytuację - i rzeczywiście, niewielka ilość stresu może być przydatna, ponieważ motywuje do lepszego działania, znalezienia rozwiązań problemów i osiągnięcia celów.

Jednak nadmierny lub chroniczny stres nie pozwala organizmowi na regenerację po takiej reakcji, co może osłabić zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne oraz doprowadzić do wypalenia.

COVID-19. Generuje silny stres 

Zanim zaczęła się pandemia prawie 1 na 7 stomatologów zgłaszał symptomy problemów psychicznych. Niestety liczba ta wzrosła z powodu stresorów związanych z pandemią COVID-19, jak podaje raport opublikowany przez CareQuest Institute for Oral Health.

Wypalenie zawodowe pojawia się, gdy stres związany z codzienną pracą przytłacza, powodując uczucie wyczerpania. Kilka badań wykazało, że dentyści często doświadczają zmęczenia, obniżonej wydajności i produktywności, depresji, a nawet cynizmu. Są to najczęstsze objawy wypalenia w tym zawodzie, które są wynikiem długotrwałego stresu związanego z pracą.

Codzienny stres wynika z interakcji z pacjentami, współpracownikami, ale szczególnie stresogennym czynnikiem w tym roku jest praca w warunkach pandemii COVID-19. Ten okres to wyjątkowo trudne warunki pracy, które mogą potęgować wrażenie chaosu i pogłębiać  wypalenie zawodowe.

Z badań naukowych wynika, że od początku pandemii COVID-19 nastąpił wzrost poziomu  stresu i niepokoju wśród lekarzy stomatologów. Złożyło się na to:

Wypalenie w czasie pandemii. U siedmiu na 10 dentystów

CareQuest Institute for Oral Health przeprowadził ankietę wśród 377 lekarzy stomatologów na temat ich postrzegania wpływu COVID-19 na zawód dentysty. Na początku pandemii uczestnicy sondażu zgłaszali wzrost wypalenia.

  • łącznie 71 proc. lekarzy dentystów zgłosiło wzrost uczucia wypalenia od początku pandemii COVID-19,
  • 58 proc. skarżyło się uczucie wypalenia w pracy kilka razy w tygodniu lub częściej.

Ponadto dwie trzecie (66 proc.) dentystek, a tylko 50 proc. dentystów miało problemy psychiczne raz w tygodniu, kilka razy w tygodniu lub codziennie. Ważne też, że młodsi lekarze, w wieku od 18 do 34 lat, częściej odczuwali wypalenie zawodowe (71 proc.), podczas gdy ich starsi koledzy, w wieku 55 lat i więcej,  zgłaszali ten problem rzadziej (46 proc.).

Badanie wykryło, że samo środowisko pracy wydaje się także mieć duże znaczenie

  • 72 proc. dentystów praktykujący na obszarach wiejskich doświadczało wypalenia zawodowego
  • natomiast w miastach 56 proc. stomatologów.

Im dłuższy staż pracy tym mniejsza podatność na psychiczne obciążenia, Lekarze dentyści pracujący przez ponad 21 lat, rzadziej doświadczali odczuwali symptomy związane z wypaleniem zawodowym (48 proc.) w porównaniu z osobami z 10-letnim lub krótszym stażem (65 proc.).