International oraz American Associations for Dental Research (IADR/AADR) dwie znaczące organizacje w branży stomatologicznej opublikowały wspólnie raport specjalny sygnowany przez "Journal of Dental Research".

To pierwsza tego typu pogłębiona analiza najnowszych osiągnięć naukowych w branży stomatologicznej przedstawiona w "JDR" pod egidą IADR oraz AADR. W dużej części publikacja dotyczy najnowszych biomateriałów, które po fazie prac projektowych i badań klinicznych wchodzą właśnie na rynek.

- Opracowanie zawiera ponad 20 prac, w większości dotyczących tego co najważniejsze w pracach nad wiodącymi materiałami stomatologicznymi - zapewnia Jack Ferracane wydawca JDR.

Christopher Fox, jeden z wicedyrektorów IADR przekonuje, że zebrany materiał stanowi znakomitą podstawę do podejmowania decyzji nie tylko przez przedstawicieli przemysłu pracującego na potrzeby branży stomatologicznej, ale także przez rządy opracowujące politykę ochrony zdrowia w sferze publicznej. Z raportu płyną jasne wnioski co można zrobić, aby w sposób optymalny osiągnąć cele wynikające z treści Konwencji Minamata, a dotyczącej także kwestii amalgamatów stosowanych w stomatologii.

Przypomnijmy, że Polska podpisała Konwencję Minamata w sprawie rtęci 24 września 2014 r. Celem Konwencji jest kompleksowa ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego przed przedostawaniem się rtęci do atmosfery, wód i ziemi.

WIęcej: jdr.sagepub.com