• Badanie wykazało wysoką skuteczność leczenia implantologicznego, gdy zabieg jest wspomagany komputerowo
  • W badaniu stworzono warunki jak najbliżej przypominające te, które panują w rzeczywistej jamie ustnej. Pracowano na wirtualnych szczękach, w których umieszczono 20 implantów zębowych
  • Odchylenia implantów zębowych mieściły się w granicach dopuszczalnej normy. Naukowcy przestrzegają, że ta technologia wymaga większego doświadczenia od chirurga stomatologa niż prowadzenie zabiegu bez wspomagania przez system dynamicznej nawigacji

Komputerowa precyzja. Potrzebna w stomatologii

Dynamiczna nawigacja stomatologiczna wspomagająca zabieg wszczepiania pojedynczego implantu dentystycznego daje dobre efekty, jak wynika z publikacji w Journal of Dentistry.

Implanty dentystyczne to coraz bardziej popularna metoda leczenia braków w uzębieniu.  Na etapie planowania zabiegu dentyści korzystają z różnych programów do cyfrowego projektowania implantów, które tworzą wirtualne wersje 3D jamy ustnej pacjenta i optymalnie dopasowują implanty.

W opisywanym badaniu stworzono warunki jak najbliżej przypominające te, które panują w rzeczywistej jamie ustnej. 

Operacja  pod komputerowym nadzorem

Wirtualni pacjenci zostali stworzeni przy użyciu zestawów danych 3D ze skanów stożkowej tomografii komputerowej (CBCT). Każdy z modeli zawierał odpowiednie struktury anatomiczne, konkretną sytuację wewnątrzustną (pojedyncze luki w uzębieniu) i cel leczenia protetycznego. W sumie w wirtualnych szczękach umieszczono 20 implantów zębowych.

W badaniu in vitro porównano planowaną i rzeczywistą pozycję implantów zębowych wszczepianych z pomocą dynamicznej nawigacji stomatologicznej.  Efekty oceniano za pomocą pooperacyjnych skanów CBCT. 

Średnie odchylenia wynosiły 0,78 mm dla punktu wejścia, 1,08 mm dla wierzchołka 3D i 0,32 mm dla wierzchołka pionowego. Kąt odchylenia w pionie wynosił 2,81 stopnia. Odchylenia mieściły się w zakresie klinicznie akceptowanym.

- Stosowanie dynamicznej nawigacji stomatologicznej może dawać zadowalające wyniki w zakresie leczenia implantologicznego braku pojedynczych zębów – podkreślał w dr Mats Böse z Department of Prosthodontics, Geriatric Dentistry and Craniomandibular Disorders, Humboldt University of Berlin. 

Implantacja wspomagana komputerowo w codziennej praktyce?

W  dynamicznej nawigacji stomatologicznej nie są wymagane prowadnice chirurgiczne, co jest jej zaletą. Położenie wiertła jest śledzone w czasie rzeczywistym za pomocą stałych trackerów optycznych oraz istnieje możliwość śródoperacyjnych adaptacji pozycji implantów podczas zabiegu, informuje dr Mats Böse.

Długoterminowy sukces implantów zależy również od innych czynników:

  • stanu tkanek twardych i miękkich,
  • odległości między zębami a innymi implantami 
  • struktur  takich jak nerwy, naczynia, zatoki szczękowe i jamy nosowe.

Zatem systemy  nawigacji wymagają większego doświadczenia od chirurga stomatologa. Ponadto na razie istnieje  niewiele badań naukowych potwierdzających ich wysoką skuteczność.