Naukowcy dowiedli, że istnieje korelacja pomiędzy wysokim wskaźnikiem złamania kości, obliczonym za pomocą narzędzia FRAX, u kobiet po menopauzie, a ryzykiem wystąpienia paradontozy.

Narzędzie FRAX zostało opracowane przez WHO w celu oceny ryzyka złamania u pacjentów. Pomiar opiera się na indywidualnym badaniu łączącym ryzyko wynikające z klinicznych czynników ryzyka takich jak: wiek, płeć, waga, wzrost oraz, jeśli to możliwe - z gęstości mineralnej kości (BMD) mierzonej w szyjce kości udowej. Dane te, wraz z informacjami o wcześniejszych złamaniach, złamaniach w rodzinie, spożyciu używek, przyjmowaniu leków mogących obniżać wytrzymałość kości lub schorzeniach takich jak np. RZS są uwzględniane w algorytmach FRAX które podają jako wynik (w formie procentowej) 10-cio letnie ryzyko złamania oraz 10-cio letnie ryzyko wystąpienia głównych złamań osteoporotycznych (złamania kręgowe, przedramienia, bliższego końca kości udowej lub ramiennej).

Badanie przeprowadzili naukowcy z dwóch ośrodków badawczych: Case Western Reserve University School of Dental Medicine oraz Case/Cleveland Clinic Postmenopausal Health Collaboration (CCCPOHC). W doświadczeniu wzięło 853 kobiety, które przeszły menopauzę. Wyniki doświadczenia opublikowano na łamach magazynu "Menopause". 

Źródło: DrBicuspid.com