• Utrata zębów zwiększa ryzyko zgonu u starszych osób, jak dowodzi najnowsze badanie z terenu Stanów Zjednoczonych
  • W świetle tych wyników badań szczególnie potrzebna jest poprawa dostępu do opieki stomatologicznej dla starszych osób w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej
  • Z dużymi brakami w uzębieniu wiąże się gorsze przeżuwanie pokarmu, a co za tym idzie słabsze odżywienie organizmu, które rzutuje na funkcjonowanie układu odpornościowego, wyjaśniają naukowcy

Powszechna paradontoza. Dwie trzecie osób starszych zagrożone utratą zębów

Mimo że nie brakuje badań wykazujących związek stanu zębów i dziąseł z wieloma aspektami zdrowia ogólnego, od choroby Alzheimera po reumatoidalne zapalenie stawów, to nadal nie udowodniono jednoznacznie  powiązań między zdrowiem jamy ustnej a śmiertelnością.

Naukowcy University of Michigan School of Dentistry oraz University of Minnesota przeanalizowali związek między utratą zębów a śmiercią w populacji osób starszych.

Problemy ze zdrowiem jamy ustnej kumulują się w starszym wieku i negatywnie oddziałują na jakość życia. W USA 93 proc. dorosłych w wieku 65 lat i starszych ma próchnicę, niestety co piąta osoba jej nie leczy. Z kolei problemy z dziąsłami także są bardzo powszechne, bo aż  64 proc. pacjentów cierpi na paradontozę, która w końcu prowadzi do utraty zębów i bezzębia.

Proteza stomatologiczna. Pozwala na dobre odżywienie organizmu 

W badaniu wykorzystano dane z National Health and Nutrition Examination Survey, które powiązano z danymi dotyczącymi śmiertelności (National Death Index). W sumie uwzględniono łącznie blisko 4,9 tys.  osób w wieku 60 lat i starszych. Badacze przeanalizowali samoocenę stanu zdrowia jamy ustnej badanych i wskaźniki kliniczne:

  • bezzębie,
  • zapalenie przyzębia
  • nieleczoną próchnicę.

Okazuje się, że zarówno obiektywny, jak i subiektywny stan zdrowia jamy ustnej jest związany ze śmiertelnością wśród osób starszych. Zwłaszcza seniorzy ze znacznymi brakami w uzębieniu  są bardziej narażeni na śmiertelność, wskazują wyniki badania.

Wysoka jakość życia seniorów. Tylko przy  dobrym dostępie do opieki stomatologicznej

Jednak dalsze analizy wykazały, że tylko bezzębne osoby nie noszące protez dentystycznych, miały znacznie wyższe ryzyko zgonu, co podkreśla znaczenie  niedożywienia.

- Najprawdopodobniej można to wyjaśnić następująco: osoby z brakiem zębów, zwłaszcza bezzębiem, częściej są niedożywione, gdyż gorzej żują pokarm. Ograniczają swoją dietę tylko do niektórych produktów, to w efekcie prowadzi do osłabienia funkcji układu odpornościowego i podwyższonego ryzyka zgonu, wyjaśnia jeden z autorów pracy dr Jiao Yu z University of Minnesota.

Wczesne leczenie próchnicy i chorób dziąseł jest zatem konieczne, aby zapobiec pogłębianiu się problemów ze zdrowiem jamy ustnej, które prowadzą do bezzębia. Całkowity brak zębów bowiem wpływa na długowieczność i jakość życia osób starszych, wyjaśniają autorzy badania. 

Wyniki pracy opisuje  American Journal of Preventive Medicine.