• Do sedacji dożylnej w trakcie ambulatoryjnych zabiegów chirurgicznych w rejonie jamy ustnej powszechnie stosowany jest midazolam
  • Po raz pierwszy porównano skuteczność działania sedacyjnego dwóch środków remimazolamu oraz midazolamu w chirurgii stomatologicznej w warunkach ambulatoryjnych
  • Remimazolam działał lepiej niż midazolam, ponieważ wymagał mniejszej liczby dodatkowych dawek

Zmieniony stan świadomości. Leki uspokajające podczas ekstrakcji zęba 

Sedacja jest powszechnie stosowana w chirurgii stomatologicznej. Wskutek  działania podawanych środków uspokajających następuje obniżenie napięcia i niepokoju dzięki mniejszej aktywności układu nerwowego. Pacjent jednak zachowuje świadomość, czuje się zrelaksowany i lepiej znosi zabieg. Pamięta przebieg procedury i ma stale kontakt z personelem gabinetu dentystycznego.

Do dożylnej minimalnej i umiarkowanej sedacji powszechnie stosowany jest w stomatologii  midazolam.  Taka droga podania leku zapewnia sprawną kontrolę dawki leku oraz jej modyfikację w zależności od samopoczucia pacjenta.  Midazolam nie jest jednak pozbawiony wad, szczególnie w przypadku osób starszych, które wolniej metabolizują, może wywoływać senność, amnezja, ataksja, splątanie, a nawet utrata równowagi i upadki. 

Ponadto u zdrowych pacjentów  0,15 mg/kg midazolamu może powodować depresję oddechową. 

Remimazolam. Dobra alternatywa dla midazolamu podczas ekstrakcji zębów 

Przeprowadzono badanie mające ustalić, czy remimazolam jest równie skuteczny jak midazolam. W badaniu wzięło udział 40 pacjentów którzy przechodzili  zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej, w tym ekstrakcję zębów. Głównym kryterium oceny  skuteczności środka stosowanego do sedacji było zakończenie zabiegu bez potrzeby podania dodatkowej dawki leku uspokajającego.  Uczestnicy badania zostali losowo podzieleni na dwie grupy. 

Remimazolam (jako alternatywa midazolamu do sedacji) to krótko działająca benzodiazepina. Ulega szybkiej dystrybucji po podaniu, ze średnim okresem półtrwania wynoszącym od 0,5 do 2 minut. Jego końcowy okres półtrwania w osoczu wynosi od 37 do 53 minut. Poprzednie badania nie wykazały statystycznie istotnych różnic w częstości akcji serca, poziomach nasycenia tlenem lub częstości oddechów pod wpływem remimazolamu.

Okazało się, że w  grupie, która otrzymała remimazolam wskaźnik skuteczności sedacji wynosił 95 proc., podczas gdy midazolam miał wskaźnik na poziomie 70 proc.

Jak podkreślają autorzy badania, jego wadą jest  mała liczebność próby, zatem powinno być powtórzone na większej grupie pacjentów. Jednak nie ma wątpliwości, że remimazolam jest skuteczny podczas zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej – napisał dr. Xudong Yang, z Peking University in Beijing, który prowadził badanie.

Badanie zostało opisane w  Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.