Naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 62 dziekanów amerykańskich szkół dentystycznych, zadając im pytanie o stopień wykorzystania „nowych" technologii.

Wyniki badań opublikowanych w „Journal of Dental Education" wskazują, iż najpopularniejszą z nowoczesnych technologii stosowanych w stomatologii, wykorzystywaną w procesie kształcenia dentystów jest radiografia cyfrowa (85 proc.).

81 proc. ankietowanych przyznało, że na ich uczelni studenci praktykują wykorzystując nowoczesne narzędzia endodontyczne. 24 proc. uczelni dentystycznych do nauki wykorzystuje zaawansowane lasery, a 20 proc. systemy CAD/DAM.

Naukowcy podkreślają, że wysoki wskaźnik adaptacji nowoczesnych technologii na kierunkach dentystycznych, automatycznie przekłada się na ich wykorzystanie w prywatnych praktykach stomatologicznych. Z jednym wyjątkiem, który stanowi tomografia wolumetryczna (CBCT). Urządzenie dostępne jest na uczelniach medycznych w większym stopniu niż w praktykach dentystycznych, głównie ze względu na wysoką cenę.

Więcej: DrBicuspid.com