Licówki to wygodne rozwiązanie poprawiające estetykę i ochronę zębów, prawdziwa estetyczna metamorfoza w ciągu jednej wizyty w gabinecie stomatologicznym.

Wskazania do zastosowania licówek to m.in.:
- trwałe przebarwienia zębów spowodowane np  przez terapię antybiotykami tetracyklinowymi,
- fluoroza,
- wada rozwojowa szkliwa amelogenesis imperfecta 
- wiek.
- odbudowa startego lub pękniętego zęba,
- zaburzenia w morfologii zęba,
- korekta niewielkiej wady zgryzu.

Przeciwskazania do stosowania licówek:
- bruksizm,
- wada zgryzu,
- szkodliwe nawyki (np. obgryzanie paznokci),
- zła higiena jamy ustnej,
- zbyt małe i krótkie zęby (gdy ich powierzchnia jest zbyt mała, aby zapewnić właściwe umocowanie licówki),
-  braki zębowe w odcinkach bocznych uzębienia,
-  zęby bardzo zniszczone, z rozległymi wypełnieniami,
- niewyleczona próchnica.

Wiele badań wskazuje na niezwykłą trwałość leczenia licówkami - nawet do 91 proc przez 20 lat.

Porcelana vs kompozyt
Porcelana jest materiałem najczęściej wykorzystywanym do produkcji licówek. Nieprzypadkiem - właśnie porcelana jest przezroczysta, przy odpowiednio małej grubości licówki, dzięki temu wyglądają bardzo naturalnie.

Ponadto cieszy się opinią niezwykle trwałego materiału, badania przeglądowe  literatury tematu z 2018 r. wskazują że licówki spełniają swoją funkcję przez 10 lat i dłużej, w większości przypadków.

Jedna z prac naukowych analizująca dane 84 pacjentów z porcelanowymi licówkami, wykazała, że ich trwałość wynosi nawet 20 lat. W tym samym badaniu, naukowcy doszli do konkluzji, że w przypadku krótszego okresu użytkowania licówki z porcelany najprawdopodobniej zostały założone na zęby źle przygotowane do takiego rozwiązania.

Kompozytowe licówki

Alternatywą dla porcelany jest kompozyt. Jednak wybór kompozytowych licówek nie gwarantuje już tak długotrwałego efektu, gdyż średnio sprawdzają się dobrze przez 5 lat lub nieco dłużej. Ponadto zakładanie kompozytowych licówek wymaga wyższych umiejętności od dentysty.


Licówki "no-prep"
Licówki porcelanowe nie wymagające przygotowania szkliwa tak intensywnego jak pod zwykłe licówki porcelanowe określane są terminem "no-prep". Ta nowa technologia to płatki porcelany gruobości zaledwie 0,2 - 0,5 mm. Są dobrą alternatywą dla klasycznych licówek, poprawiają estetykę zębów a jednocześnie pozwalają zachować maksymalnie grubą warstwę szkliwa. Skoro to mniej inwazyjny zabieg, to wymaga mniej czasu. Według jednego z producentów takiej ultracienkiej wersji licówek, są one trwałe nawet do 20 lat od założenia.  

Co wpływa na trwałość licówek

What can affect the lifespan of veneers?

With dental veneers, several factors can affect the lifespan of the type of veneer you choose. Let’s take a closer look at what can affect longevity.

The state of your teeth prior to installation. According to some dentists, the state of your teeth prior to getting a veneer may affect the lifespan.
Veneer materials. Porcelain and no-prep veneers last longer than composite veneers. However, these options are more expensive, so you’ll have to weigh the cost against the expected lifespan.
Your dental hygiene. Good oral hygiene really matters. Twice-daily brushing and daily flossing are crucial to prolonging the lifespan of veneers. It’s also important to have dental checkups and cleanings every 6 months.
Mouth protection. If you play a contact sport, be sure to wear a mouthguard to protect your veneers from chipping or breaking.
Tooth grinding. Grinding your teeth can put excessive pressure on your veneers. If you’re prone to grinding your teeth when you sleep, wear a nighttime mouthguard to protect your veneers.
Using your teeth as tools. Don’t use your teeth to try and open objects that you can’t open with your hands or other tools.
Care with hard foods. Avoid biting down on foods like hard candies, ice, or nuts.
 
e
Depending on the type of veneer you choose and other lifestyle factors, the lifespan of a veneer typically lasts anywhere from 5 to 10 years.

When choosing what kind of dental veneer is right for you, you’ll need to weigh several factors, including the short- and long-term cost, the expected lifespan of the veneers, and the appearance you’re hoping to achieve.
 
Więcej: healthline.com
 

 

 

 

 

 

 


 
FEEDBACK:
Medically reviewed by Rooz Khosravi, DMD, PhD, MSD — Written by Jennifer Larson on November 23, 2020