• Badania ogólnokrajowe przyczyn usuwania stałych zębów przez dentystów są cyklicznie prowadzone na terenie Japonii
  • W kraju tym realizowana jest strategia, która ma pomóc seniorom zachować jak najwięcej własnych zębów do późnego wieku.  Działania te są prowadzone przez Japan Dental Association oraz tamtejszy resort zdrowia
  • Pacjenci tracą zęby głównie z dwóch powodów - próchnicy i chorób przyzębia. Jednak w ciągu ostatnich niespełna 3 dekad zaobserwowano, że choroby przyzębia zaczęły częściej prowadzić do ekstrakcji niż  próchnica

Im więcej własnych zębów. Tym lepsze życie

Zachowanie zębów jak najdłużej warunkuje jakość życia w późnym wieku. Prowadzone są badania identyfikujące przyczyny ekstrakcji zębów w skali  populacji. Wyniki takich badań mogą być  później brane pod uwagę przy tworzeniu  strategii zapobiegania utracie zębów. Nie przypadkiem badania takie prowadzone są na terenie Japonii, w której od 2000 r. działa Fundacja Promocji 8020, która ma za cel by każdy senior w wieku 80. lat miał co najmniej 20 własnych zębów.  

W 1994 roku pierwszy  sondaż wykazał, że najczęstszą przyczyną ekstrakcji zębów jest próchnica (55,4 proc.), a następnie choroby przyzębia (38 proc.). Z kolei w 2005 roku ogólnokrajowa ankieta wśród blisko 2 tys. dentystów zrzeszonych w Japan Dental Association dała nieco inny obraz.  To  choroby przyzębia (41,8 proc.)  częściej prowadziły do ekstrakcji zębów niż próchnica (32,7 proc.). Aktualizacja danych epidemiologicznych jest niezbędna, aby zidentyfikować wszelkie zmiany i nowe tendencje w populacji, co ułatwia opracowanie odpowiedniej i skutecznej strategii zapobiegania utracie zębów, podkreślają naukowcy z Department of Epidemiology and Public Health, Tokyo Dental College.

Co jest przyczyną usuwania zębów. Ankieta wśród dentystów

W najnowszym prowadzonym  przez nich na terenie całej Japonii badaniu wzięło udział  2345 lekarzy dentystów, którzy udzielili informacji na temat  7809 zabiegów ekstrakcji zębów u 6398 pacjentów. Uczestnicy sondażu wybierali jedną z określonych w formularzu przyczyn, które doprowadziły do utraty zęba

Przyczyny ekstrakcji zęba podzielono na kilka grup:

Paradontoza. Największym wrogiem zębów

Otrzymane wyniki wskazują, że sytuacja nie zmieniła się i nadal głównym powodem zabiegów ekstrakcji zębów jest choroba przyzębia u pacjentów obojga płci - u  mężczyźn 40,4 proc. i u kobiet 34,9 proc. zabiegów usuwania zębów była przeprowadzona z tego właśnie powodu. Natomiast próchnica stanowiła przyczynę 30,2 proc.  ekstrakcji zębów wśród mężczyzn i 29,0 proc. wśród kobiet.

Co także ważne, choroby przyzębia dominowały w grupach powyżej 55 roku życia. Natomiast złamania zębów stanowiły przyczynę 16,8 proc. ekstrakcji zębów wśród mężczyzn i 19,2  proc. wśród kobiet po 45 roku życia.