• COVID-19 na trwałe wszedł do naszego życia, dlatego potrzebne są narzędzia i metody, które będą lepiej wykrywać Covid-19 i wskazywać osoby, u których  infekcja może mieć nasilone objawy
  • Odkryto że testowanie śliny może zawczasu informować o ciężkim przebiegu COVID-19
  • Skład aminokwasów w próbkach śliny pobranych od osób z łagodnymi i  nasilonymi objawami COVID-19 bardzo się różnił
  • W szpitalach taka metoda testowania, nie wymagająca inwazyjnych procedur, byłaby bardzo przydatna przy identyfikowaniu pacjentów, którzy wymagają najintensywniejszej pomocy

Testy na COVID-19. Przewidzą przebieg choroby

Testy diagnostyczne w kierunku COVID-19  w szybkim tempie są doskonalone, jednak  metaboliczne czynniki decydujące o wynikach oraz występowanie  markerów w krwi, czy ślinie – nie są dobrze poznane. Ostatnie badania wykazały, że testy na surowicy mogą pomóc w prognozowaniu progresji choroby.

W warunkach szpitalnych pobieranie próbek śliny jest wygodniejsze zarówno dla personelu, jak i pacjentów. Dlatego badania nad alternatywną metodą diagnostyczną prowadzone są na  University of Surrey.

Okazuje się, że aminokwasy w ślinie mogą pomóc pracownikom medycznym oddzielić pacjentów cierpiących na ciężką postać Covid-19 od tych z łagodniejszym przebiegiem. Testy obecnie używane dla Covid nie wykazują jakie może być zaawansowanie choroby.

Badanie śliny. Źródło informacji o stanie zdrowia 

Prowadząca badanie dr Katie Longman, z University of Surrey uważa, że jest mało prawdopodobne, abyśmy całkowicie wykorzenili tę okropną chorobę z naszego życia, dlatego ważne jest,  opracowanie narzędzia i procesu, które będą lepiej wykrywać Covid-19 i, miejmy nadzieję, przewidzieć, w jaki sposób infekcja ta wpłynie na różnych pacjentów, informowała Alphagalileo.org.

W badaniu pobrano próbki śliny od 75 osób w warunkach szpitalnych. Podczas gdy wszyscy uczestnicy zostali włączeni do badania z co najmniej podejrzeniem  Covid-19, tylko 47 z nich wykazało pozytywny wynik testu PCR w kierunku Covid-19. W tej grupie  10 pacjentów sklasyfikowano jako mających  nasilające się objawy Covid-19, zaś 34 zaklasyfikowano z łagodnymi objawami infekcji, dla  trzech osób brakowało wystarczających informacji klinicznych do oceny przebiegu choroby.

Diagnoza z aminokwasów. Nowa metoda testowania COVID-19

Okazało się, że aminokwasy są najbardziej "diagnostycznym" składnikiem śliny, gdyż  zmieniały się najbardziej, w próbkach śliny pacjentów z łagodnymi i nasilonymi objawami Covid-19. Zatem właśnie aminokwasy mają potencjał, jako podstawa  przyszłych testów do identyfikacji pacjentów wymagających najpilniejszej opieki.

- Byliśmy naprawdę zaskoczeni, że ślina może zawierać tyle informacji. Nieinwazyjny sposób  na wytypowanie pacjentów  zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19, może być naprawdę przydatny w przyszłości w placówkach opieki zdrowotnej, podkreślała dr Cecile Frampas, współautorka  badania.