• Ostry ból spowodowany usunięciem dolnego zęba mądrości jest sytuacją, w której ocenia się skuteczność leków przeciwbólowych
  • Etorykoksyb, niesteroidowy lek przeciwzapalny podany przed zabiegiem, może zmniejszyć potrzebę stosowania leków przeciwbólowych nawet po skomplikowanej ekstrakcji dolnej ósemki
  • Ból  poekstrakcyjny jest najsilniejszy w pierwszej dobie po zabiegu.  Etorykoksyb zastosowany na pół godziny przed usuwaniem zęba mądrości, pozwolił znacznie rzadziej przyjmować środki przeciwbólowe w ciągu kolejnych 24 godzin

Lek na ból. Przydany przed ekstrakcją zęba

Etorykoksyb to selektywny inhibitor enzymu cyklooksygenazy-2 (COX-2). Obecnie jest dopuszczony do użytku w 80 krajach, w tym także w Polsce.

 Należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które są  najczęściej przepisywanymi lekami na ból powodowany różnorodnego typu schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.  

W Polsce dostępne są dwa leki należące do grupy tzw. koksybów – selektywnych inhibitorów COX-2, celekoksyb oraz etorykoksyb, których ogólny korzystny profil bezpieczeństwa i skuteczności został potwierdzony w badaniach klinicznych.

Mała dawka leku. Hamuje silny ból

Randomizowane badanie kliniczne, przeprowadzone w Wuhan University i Suzhou Vocational Health College w Chinach,  dowodzi, że zapobiegawcza mała dawka  etorykoksybu może zmniejszyć potrzebę stosowania leków przeciwbólowych po ekstrakcji trzeciego trzonowca. Praca została opublikowana w BMC Oral Health.

Od sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r. 56 pacjentów wzięło udział w randomizowanym badaniu klinicznym etorykoksybu. Uczestnicy byli zdrowi i czekali na planowy zabieg ekstrakcji zatrzymanych trzecich zębów trzonowych dolnych.

- Aby zbadać wpływ leku na ból, 28 pacjentów otrzymało 60 mg etorykoksybu 30 minut przed zabiegiem, a pozostałym 28 uczestnikom podano placebo. Spośród osób, które otrzymywały etorykoksyb, tylko osiem przyjmowało leki przeciwbólowe podczas 24-godzinnego okresu po zabiegu chirurgicznym, podczas gdy w grupie kontrolnej, aż 21 pacjentów musiało łagodzić ból innymi lekami. Pewnym ograniczeniem badania był fakt, że oceny bólu nie przeprowadzono 24 godziny po zabiegu – zauważa autor pracy dr. Long Xie z Wuhan University. 

Jak podkreśla dr Long Xie, etorykoksyb ma znaczne wyprzedzające działanie przeciwbólowe, co pozwala zmniejszyć potrzebę stosowania leków przeciwbólowych po usunięciu ósemek.

źródło: BMC Oral Health