• Badano preferencje dorosłych pacjentów i dzieci przechodzących leczenie wad zgryzy wobec telestomatologii
  • Pacjenci ortodontyczni wolą wizyty w rzeczywistym gabinecie dentysty niż telekonsultacje
  • Preferencje dorosłych dotyczące kontaktu twarzą w twarz z lekarzem podczas kontroli postępów leczenia, były nawet wyższe niż preferencje dzieci

Telestomatologia. Coraz częściej wykorzystywana

Telewizyty i telekonsultacje stają się coraz powszechniejsze także w stomatologii, jednak nie do końca zostały poznane preferencje pacjentów w tej kwestii. 

Przeprowadzono badanie, którego celem była ocena w jaki sposób pacjenci przechodzący leczenie wady zgryzu  postrzegają wirtualne kontrole u ortodonty. O wynikach informuje American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.

 - Większość respondentów swobodnie komunikowała się z ortodontą podczas telewizyty, ale czuła się niekomfortowo, gdy dochodziło do z wirtualnego sprawdzania rzeczywistych postępów leczenia, podkreśla prowadzący badanie dr Jackson Griffeth z Virginia Commonwealth University.

Według autorów badania, próba badawcza odzwierciedla typową grupę pacjentów prywatnych praktyk ortodontycznych pod względem stosunku liczby osób dorosłych i dzieci oraz zastosowanych metod leczenia.

 W badaniu wzięło udział ośmiu ortodontów oraz 388 pacjentów. Praktyki dentystyczne funkcjonowały w miejscowościach mających od 50 do 850 tys. mieszkańców. Lekarze dentyści uczestniczący w badaniu przesyłali elektroniczną ankietę do swoich pacjentów. 

Wygoda nie jest priorytetem. Telestomatologia w ocenie niżej niż wizyta w realu

Wyniki badań wskazują na wyraźną preferencję interakcji twarzą w twarz zarówno ze strony dorosłych pacjentów, jak i rodziców dzieci przechodzących korektę wady zgryzu. 

Jedną z największych zalet telemedycyny jest wygoda pacjenta. Mimo to aż 85 proc. rodziców stwierdziło, że leczenie ich dziecka udaje im się bezkolizyjnie dopasować do innych zajęć i obowiązków jakie mają w planie.  Naukowcy zakładają, że ze względu na planowy charakter leczenia ortodontycznego, większość pacjentów może czekać na leczenie, do czasu aż pojawi się luka w innych obowiązkach.

Aparaty Clear Aligner. Kontrola leczenia na telewizycie. Pacjenci lepiej oceniają telestomatologię

Wyniki badań wskazują również na większe zainteresowanie telestomatologią wśród pacjentów noszących aparat Clear Aligner. Ale i w ich przypadku prawie 80 proc. osób z przezroczystymi aparatami ortodontycznymi nadal preferuje bezpośrednią rozmowę z lekarzem ortodontą.

Większość, o ile nie wszyscy uczestnicy badania bardzo ceniła wygodę, jaką daje telewizyta u ortodonty,  jednak większe znaczenie miały dla nich inne wartości takie jak  jakość opieki, komfort psychiczny,  kontakt z lekarzem ortodontą – piszą autorzy badania.

Wnioski płynące z badania :