• Koszt początkowy inwestycji w system zamknięty jest często zauważalnie niższy niż dla pozostałych modeli (np. system otwarty), jednak ta różnica szybko jest wyrównywana poprzez wyższe ceny materiałów.
  • Niezależnie od poziomu zaawansowania w pracy w środowisku cyfrowym, decydując się na system otwarty, przed zakupem należy sprawdzić, czy jego dostawca zapewni - w razie potrzeby - wsparcie na odpowiednim poziomie.

Znając specyfikę każdego z rodzajów infrastruktury, możliwe jest wskazanie, do kogo są kierowane poszczególne rozwiązania. 

Architektura zamknięta w stomatologii cyfrowej

Architektura zamknięta cechuje się maksymalnym uproszczeniem wszelkich procesów, co ułatwia użytkowanie początkującemu użytkownikowi oraz zabezpiecza go przed ewentualnymi pomyłkami.

Dodatkowo, koszt początkowy inwestycji w system zamknięty jest często zauważalnie niższy niż dla pozostałych modeli, jednak ta różnica szybko jest wyrównywana poprzez wyższe ceny materiałów.

Co więcej, zakładając, że użytkownik dąży do stałego rozwoju, ograniczenia nałożone na system przez producenta z czasem mogą stać się ciężarem dla użytkownika.

Architektura selektywnie otwarta w stomatologii cyfrowej

Architektura selektywnie otwarta pozwala teoretycznie na nieco większą personalizację pracy przez użytkownika, niż architektura zamknięta, jednak nie zapewnia mu dostępu do wszystkich możliwych funkcji czy rodzajów materiałów. Jest ona zatem krokiem pośrednim dla osoby rozwijającej swój warsztat pracy w środowisku cyfrowym, jednak istnienie wspomnianych ograniczeń wiąże się z podobnymi wyzwaniami co stosowanie rozwiązań o architekturze zamkniętej.

Architektura otwarta w stomatologii cyfrowej

Architektura otwarta daje w zasadzie nieograniczone możliwości w zakresie dostosowywania prac: od wyboru materiałów, przez dobór narzędzi, po uwzględnienie nawet najdrobniejszych potrzeb danego pacjenta. Inwestycja w tego rodzaju rozwiązanie jest zauważalnie wyższa od kosztów zakupu systemu zamkniętego czy selektywnie otwartego, jednak różnicę tę szybko rekompensują oszczędności materiałowe – ceny materiałów są często dwu-, a nierzadko nawet trzykrotnie niższe.

Nie można jednak zapominać o tym, że systemy otwarte kierowane są do doświadczonych techników i stomatologów – dla początkującego użytkownika liczbie dostępnych opcji może być przytłaczająca.

Niezależnie od poziomu zaawansowania w pracy w środowisku cyfrowym, decydując się na system otwarty, przed zakupem należy sprawdzić, czy jego dostawca zapewni - w razie potrzeby - wsparcie na odpowiednim poziomie.

Co wyróżnia dobry serwis?
• Całodobowa obsługa telefoniczna, dostępna w języku polskim – ojczystym – lekarza i technika.
• Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego w miejscu zdarzenia w przeciągu 48h od chwili zgłoszenia.
• W przypadku braku możliwości dokonania naprawy na miejscu – zapewnienie rozwiązania zastępczego, umożliwiającego dalszą pracę placówki.

Czytaj także: 
Stomatologia cyfrowa (architektura zamknięta)
Stomatologia cyfrowa (architektura selektywnie otwarta)
Stomatologia cyfrowa (architektura otwarta)