• Implanty stomatologiczne do 2027 r. osiągną – w skali świata - wartość 5,81 mld dol.
  • Rynek drukarek 3D w branży stomatologicznej do 2026 r. (globalnie) może wzrosnąć do 6,5 mld dol.
  • I tak już duża popularność alignerów będzie dynamicznie rosła w najbliższych latach.

Filip Dziedzic współzałożyciel i CEO ONCE

Implanty

Społeczeństwo się starzeje. Koniecznością jest zatem rozwój rynku implantologicznego, który skupia się w głównej mierze na coraz liczniejszej grupie aktywnych seniorów, wymagających nieraz zaawansowanej sanacji uzębienia. Ta część pacjentów coraz rzadziej jest zainteresowana wykorzystywaniem protez zębowych. Seniorzy poszukują niekrępujących rozwiązań, a do takich należą implanty. Szacuje się, że do 2027 r. ten segment rynku może osiągnąć – w skali świata - wartość 5,81 mld dol.

Niezależnie od okresowych perturbacji, społeczeństwo polskie bogaci się. Rośnie zatem grupa pacjentów zainteresowanych, być może nie najtańszymi, ale z pewnością dającymi najlepsze rezultaty, procedurami stomatologicznymi, wykorzystujących narzędzia cyfrowe. Trend ten można zaobserwować analizując na przykład zwiększoną liczbę zabiegów pełnołukowych wykonywanych przez polskich lekarzy dentystów.

Laboratorium ONCE wystartowało w 2021 r. z projektem ONCE Navigation, który nie tylko wspiera lekarzy w leczeniu aparatami na miniimplantach, ale też tworzy autorskie plany leczenia i wspiera proces wdrażania cyfryzacji do lecznic. W bliskiej przyszłości możemy spodziewać się całkowicie zdalnej, wirtualnej opieki lekarza w trakcie leczenia ortodontycznego.

Alignery

Zauważalnym trendem w 2021 r. była m.in. zwiększająca się popularność alignerów. Nakładki prostujące zapewniają przewidywalne, ale przede wszystkim efektywne i bezbolesne leczenie. Oczywiście osoby z najbardziej skomplikowanymi wadami zgryzu wymagają dużo bardziej skomplikowanych metod leczenia, łączących różne narzędzia w celu uzyskania optymalnych efektów.

Obserwujemy także wzrastające zainteresowanie użytkowaniem drukarek 3D, które w najbliższej przyszłości będą stanowić istotną wartość rynku stomatologiczno-ortodontycznego. Zakłada się, że wartość tego segmentu branży w skali globalnej może osiągnąć nawet 6,5 mld dol. do 2026 r.

 

CAD/CAM

Co do wyzwań, z którymi przyjdzie się mierzyć w 2022 r., to musimy przede wszystkim przemyśleć, w jaki sposób możemy usprawnić działania mające na celu integrację oprogramowania CAD/CAM z dedykowanymi rozwiązaniami cyfrowymi i nowoczesnymi materiałami.

Osiągnięcia w tym obszarze pozwolą lekarzom i laboratoriom wspólnie tworzyć możliwości, które zauważalnie zwiększą komfort pacjenta przed, w trakcie i po zabiegach, a także podwyższą poziom przewidywalności, a zatem i bezpieczeństwa wykonywanych świadczeń.

Autor Filip Dziedzic współzałożyciel i CEO ONCE

Pionier cyfrowej ortodoncji w Polsce, technik dentystyczny z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Członek Polskiego Towarzystwa Techniki Dentystycznej.