• Ważne działanie niepożądane silnych leków przeciwalegicznych to  opóźnione gojenie się ran. Ten skutek uboczny ma szczególne znaczenie w okresie okołooperacyjnym
  • Do tej pory nie określono względnie bezpiecznych dawek leków steroidowych, które nie zaburzają procesu gojenia zębodołu
  • Z badania na 80 pacjentach, którzy przeszli ekstrakcję zęba mądrości wynika, że dawka prednizolonu powinna być niższa niż 8,0 mg/dobę

Gojenie się rany po ekstrakcji zęba. Możliwe komplikacje

Kortykosteroidy mają silne działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne, są stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych i ciężkich chorób zapalnych.  Typowym przykładem takiego leku jest prednizolon, syntetyczny kortykosteroid. Jego długotrwałe stosowanie  i wysokie dawki powodują skutki uboczne, m.in. spowalnia gojenie się ran. To działanie jest szczególnie ważne w przypadku planowanych zabiegów usuwania zębów.

Ekstrakcja zęba to jeden z zabiegów chirurgicznych rutynowo wykonywanych przez stomatologów. Niektóre z najczęstszych powikłań usuwania zęba  u pacjentów leczonych steroidami to zakażenie niegojącej się rany, opóźnione gojenie może prowadzić do martwicy kości szczęki.

W jakim tempie goi się zębodół

W badaniu próbowano określić dawkę prednizolonu, która rzeczywiście wydłuża gojenie się rany poekstrakcyjnej. Wytypowano  80 pacjentów przyjmujących ustnie prednizolon, którzy przeszli zabieg usuwania zęba mądrości w znieczuleniu miejscowym w szpitalu uniwersyteckim Department of Oral Medicine, Hokkaido University Hospital. Osoby te (37 mężczyzn i 43 kobiety od 25-90 r. ż.; średnia wieku 64 lata) podzielono na grupy w zależności od tempa procesu gojenia zębodołu oraz wysokości dawek kortykosteroidu. 

Przy normalnie przebiegającym procesie gojenia  w ciągu 10 dni nabłonek pokrywa dół poekstrakcyjny. Po miesiącu od zabiegu usunięcia zęba zagłębienie w dziąśle się wypełnia, kość przestaje być widoczna. 

Lekarze dzielą proces gojenia ran na trzy etapy: oczyszczanie się rany, fazę proliferacyjną i fazę przebudowy. Prednizolon może zaburzać każdy z tych etapów.

Suchy zębodół. Jako działanie niepożądane leku

W ciągu 30 dni po ekstrakcji monitorowano tempo gojenia się. Pacjenci, u których stwierdzono w dokumentacji medycznej którykolwiek ze stanów:

  • suchy zębodół,
  • utrzymującą się przez 30 dni, niemal niezmienioną wklęsłość w dziąśle
  • brak nabłonka, wyeksponowaną kość 

 traktowani byli jako przypadki opóźnionego procesu gojenia.

Dawka prednizolonu była znacznie wyższa w grupie opóźnionego gojenia w porównaniu z grupą, w której  gojenie przebiegało w normie. 

- Określiliśmy dawkę graniczną prednizolonu na 8,0 mg/dobę, przy niższych ilościach leku nie obserwowaliśmy spowolnienia procesu gojenia – napisał dr Hiroyuki Hato z Hokkaido University Hospital, w Japonii. Przekroczenie tej dawki może nasilać niepożądane skutki uboczne i powodować problemy z gojeniem, przestrzegał dr Hato.

Praca ukazała się w  Journal of Dental Sciences