• Rolę sztucznej inteligencji w stomatologii szczegółowo analizuje specjalny raport Światowej Federacji Dentystycznej (FDI)
  • Wg Białej Księgi FDI główne obszary zastosowania sztucznej inteligencji to poza indywidualną opieką nad pacjentem  także zdrowie publiczne, ale też edukacja i badania naukowe
  • Jako ograniczenie w korzystaniu ze sztucznej inteligencji  wymieniana jest ograniczona możliwość uogólnienia aplikacji

Biała Księga FDI. Sztuczna inteligencja w stomatologii

 Jak podkreśla Światowa Federacja Dentystyczna w Białej Księdze poświęconej tematyce sztucznej inteligencji, dziedzina ta  może przynieść bardzo duże korzyści w zakresie zdrowia jamy ustnej, edukacji oraz badań naukowych.

Zastosowanie sztucznej inteligencji  rewolucjonizuje podejście do opieki zdrowotnej, w tym także do opieki stomatologicznej. Dzięki nowym technologiom wdrażanym w różnych obszarach pracy dentysty może on zapewnić swoim pacjentom szybszą i lepszą opiekę. Niemniej jednak sztuczna inteligencja niesie też ze sobą zagrożenia, przestrzega raport FDI.

Sztuczna inteligencja w gabinecie dentysty. Lepsza opieka nad pacjentem

Biała Księga, opracowana i napisana przez grupę roboczą FDI AI, systematyzuje i w sposób kompleksowy przedstawia przypadki, w których sztuczna inteligencja może przynieść korzyści systemom opieki zdrowotnej jamy ustnej, edukacji, a także badaniom naukowym. Ponadto określa obszary, w których technologia ta może ułatwić realizację Wizji 2030 (infoDENT24.pl przedstawiał ją w tekście FDI: raport Wizja 2030).

Opisano również zastosowanie sztucznej inteligencji w czterech dziedzinach stomatologii:

  • w indywidualnej opiece nad pacjentem;
  • w zdrowiu publicznym;
  • w planowaniu i monitorowaniu zasobów personalnych; 
  • w edukacji i badaniach naukowych.

Nie ma wątpliwości, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może przynieść korzyści specjalistom zajmującym się zdrowiem jamy ustnej w wielu obszarach, jak chociażby analiza obrazu, czy synteza danych. Jednak wiąże się to również z potencjalnym ryzykiem i ograniczeniami, takimi jak stronniczość i ograniczona możliwość uogólnienia aplikacji. W dokumencie podkreślono również potrzebę wypracowania zasad, które zapewnią korzyści ze stosowania sztucznej inteligencji i dla indywidualnego pacjenta, i społeczeństwa.

Fakt, że istnieje określona technologia, nie oznacza jednak, że ​​należy ją stosować do każdego problemu. To do dentysty należy decyzja, czy konkretny problem ma zostać rozwiązany przez sztuczną inteligencję, i czy nowe narzędzie jest w tym przypadku potrzebne.  Więcej o tym problemie w artykule Artificial Intelligence for dentistry.