• Szczepienia przeciwko Covid-19 zmniejszają śmiertelność całkowitą, czyli nie tylko z powodu tej choroby
  • Najwięcej zgonów z powodu wszystkich przyczyn (nie tylko Covid-19) odnotowano w Bułgarii (30 proc. wyszczepienia), następnie w Polsce (60 proc. wyszczepienia)
  • W USA najwięcej zgonów wśród dzieci i młodzieży spowodowana była Covid-19 

Większa wyszczepialność - mniej zgonów

Pojawia się często pytanie, jak wiele mogą zmienić szczepienia i stosowanie zasad DDM – stwierdza wirusolog Krzysztof Pyrć. Przytoczone przez specjalistę dane wskazują, że szczepienia przeciwko Covid-19 zmniejszają śmiertelność całkowitą, czyli nie tylko z powodu tej choroby.

Specjalista powołuje się na dane Our World in Data, zgromadzone w okresie od początku stycznia 2020 r. do połowy maja 2022 r. Pod uwagę wzięto w nich kraje o największej wyszczepialności przeciwko Covid-19, takie jak Portugalia i Dania, oraz o wyraźnie mniejszym zainteresowaniu tymi szczepieniami, czyli Polskę i Bułgarię.

W Portugalii i Danii dwiema dawkami tego preparatu zaszczepiło się ponad 80 proc. populacji tych krajów, z kolei w Polsce - około 60 proc., a w Bułgarii - zaledwie 30 proc. Odwrotnie jest w przypadku zgonów, jakie miały miejsce w czasie pandemii. Od początku 2020 r. do połowy maja 2022 r. najwięcej zgonów z powodu wszystkich przyczyn (nie tylko Covid-19) odnotowano w Bułgarii, następnie w Polsce, a potem znacznie mniej w Portugalii i Danii.

W Portugalii odnotowano więcej zgonów aniżeli w Danii, choć tam zaszczepił się nieco większy odsetek społeczeństwa. Świadczy to o tym, że poza szczepieniami ważną rolę mogą odgrywać inne czynniki takie jak przestrzeganie zasad DDM, czyli noszenie maseczek, przestrzeganie dystansu oraz higiena rąk.

Szczepienie ważne we wszystkich grupach wiekowych

Różnica między tymi krajami nie jest jednak duża, jeśli chodzi o liczbę zgonów w czasie pandemii. Porównanie to jednoznacznie wskazuje, że decydujące znacznie ma szczepienie.

Prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Twitterze zwraca uwagę, że szczepienia są ważne u dorosłych, jak również w młodszych grupach wiekowych, co także potwierdzają badania, tym razem specjalistów amerykańskich.

Pisze o tym portal medRxiv w preprincie "Covid-19 is leading cause od death in children and young people ages 0-19 years in the United States" (Covid-19 główną przyczyną zgonów u dzieci i nastolatków do 19. roku życia w USA).

Z tych badań wynika, że Covid-19 spowodował w Stanach Zjednoczonych ponad 1 mln zgonów, w tym co najmniej 1433 zgony wśród dzieci i młodzieży w wieku do 19 lat.  - Covid-19 jest jedną z głównych przyczyn zgonów w tej grupie wiekowej, co podkreśla znaczenie kontynuowania kampanii szczepień dzieci - zaznacza na Twitterze prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak.