• Osoby z wrodzoną wadą serca, ze sztuczną zastawką serca lub przebytym zapaleniem wsierdzia są bardziej narażone na zakażenie podczas zabiegów stomatologicznych.
  • W Szwecji wycofano zalecenia dotyczące profilaktycznego podawania antybiotyków osobom z podwyższonym ryzykiem infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  • Po zmianie rekomendacji liczba recept wypisywanych na amoksycylinę spadła w stomatologii o ok. 40 proc.
  • Naukowcy sugerują, że zmienione zalecenia nie wpłynęły na wzrost problemów po stronie zagrożonych pacjentów.

Pacjenci z chorobami serca u dentysty

Od czasu gdy zalecenie zostało usunięte nie odnotowano wzrostu zachorowań na infekcyjne zapalenie wsierdzia - wynika z badania przeprowadzonego przez Karolinska Institutet, a opublikowanego w czasopiśmie Clinical Infectious Diseases.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia to rzadka, ale zagrażająca życiu choroba, spowodowana infekcją bakteryjną zastawek serca, która dotyka w Szwecji ok. 500 osób rocznie. Osoby z wrodzoną wadą serca, ze sztuczną zastawką serca lub przebytym zapaleniem wsierdzia są bardziej narażone na zakażenie.  

Antybiotykoterapia w odstawkę 

Osobom takim, przed niektórymi zabiegami dentystycznymi, takimi jak ekstrakcja zęba, usuwanie kamienia nazębnego - podawano w Szwecji profilaktycznie amoksycylinę. 

Zalecenie to zostało uchylone w 2012 r. z powodu braku dowodów na to, że taka procedura przynosi korzyści. Decyzja podyktowana była m.in. próbą ograniczania oporności na antybiotyki poprzez zmniejszenie skali ich stosowania.

Efekt zerwania z prewencyjnym stosowaniem antybiotyków  

- Widzimy tylko niewielkie, statystycznie nieistotne, różnice w zachorowalności. Nie zauważyliśmy nic, co wskazywałoby na wzrost od 2012 r. infekcji w grupie ryzyka. Nasze badanie potwierdza zatem zmianę zalecenia. Jest to kwestia dyskutowana na arenie międzynarodowej. Szwecja i Wielka Brytania są jedynymi krajami w Europie, które ograniczają stosowanie antybiotyków – twierdzi Niko Vähäsarja, stomatolog i doktorant na Wydziale Medycyny Stomatologicznej Karolinska Institutet.

Badanie objęło 76 762 osoby wysokiego ryzyka i 396 048 osób z niskim ryzykiem infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Obie grupy były monitorowane w latach 2008 - 2018 za pomocą Medycznego Rejestru Urodzenia, Krajowego Rejestru Pacjentów i Szwedzkiego Rejestru Zapaleń Wsierdzia.

Po zmianie rekomendacji w 2012 r. liczba recept wypisywanych na amoksycylinę spadła w stomatologii o ok. 40 proc. Jednak badanie nie jest w stanie wykazać, że był to efekt zmienionego zalecenia.

- Kolejnym krokiem jest zbadanie, jakie zabiegi stomatologiczne przeszły osoby z grupy ryzyka w latach 2008 - 2018, ponieważ jest to informacja, której brakuje, a która mogłaby pogłębić naszą wiedzę na temat zagadnienia – mówi Niko Vähäsarja.