• Digitalizacja nie ominęła stomatologii.
  • Ostatni dynamiczny okres rozwoju tej dziedziny medycyny dowodzi, że model matematyczny, może mieć zastosowanie także w stomatologii.
  • Nowy podręcznik prezentuje  zagadnienia z protetyki stomatologicznej, ortodoncji cyfrowej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii estetycznej i radiologii cyfrowej.

"Stomatologia Cyfrowa" to obowiązkowy podręcznik nowoczesnej stomatologii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych.

Książka szeroko omawia zagadnienia protetyki stomatologicznej, ortodoncji cyfrowej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii estetycznej (Dental Smile Design) i radiologii cyfrowej.

Autorzy podręcznika to doświadczeni nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Książka powstała w oparciu o realizowany na uczelni projekt Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym (ZPU 2).

Redaktorem zbiorowego opracowania jest konsultant krajowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej, prodziekan ds. Jakości Kształcenia Programów Studiów i Stomatologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, prof. dr hab. Teresa Sierpińska. 

"...Ludzka wiedza i umiejętności, zdolności manualne i swego rodzaju artyzm w zakresie planowania i prowadzenia rehabilitacji stomatologicznej do niedawna wydawały się być poza zasięgiem „maszyny”...Jednak już wiele lat temu opracowano zasady złotych proporcji, które przełożyły się w efekcie na kanon postepowania w stomatologii estetycznej.

Znakiem czasu jest przyśpieszenie technologiczne, więc proces ucyfrowienia w stomatologii właśnie się dokonuje czy tego chcemy czy też nie. Początkowo dotyczył on szeroko pojętej diagnostyki. Następnie pojawiły się programy z możliwością zaprojektowania uśmiechu. Równolegle rozwijało się materiałoznawstwo, które wymusiło wdrożenie pewnych cyfrowych procedur wykonawczych w laboratorium techniki dentystycznej.

Obecnie w wielu laboratoriach wykonuje się uzupełnienia protetyczne wyłącznie w technologiach cyfrowych. Wymaga to od technika dentystycznego zupełnie nowych umiejętności, a nawet w pewnym stopniu wymusza konieczność skorzystania z pomocy grafików komputerowych.

W gabinetach stomatologicznych pojawia się skaner wewnątrzustny, który bez użycia łyżek i masy wyciskowej pozwala zgromadzić dane do wykonania uzupełnienia protetycznego.

Za chwilę odtworzenie indywidualnych warunków czynnościowych pacjenta w laboratorium stanie się kanonem postepowania. Wiąże się to z koniecznością zdobycia nowych umiejętności w zakresie obsługi nowych narzędzi a nawet zupełnie innego postrzegania wykonywanej pracy.

W medycynie trwają prace nad stworzeniem programu, który wskaże najbardziej standardową procedurę/algorytm postepowania w zadanym przypadku klinicznym.

W stomatologii wydaje się jednak, że droga do tego jest ciągle jeszcze bardzo daleka" - napisała w przedmowie do nowego podręcznika prof. dr hab. Teresa Sierpińska, która jest jego redaktorem i jednym z autorów.