Naukowcy analizowali prace badawcze, które obejmowały dzieci, młodzież i dorosłych pacjentów. W przypadku małych dzieci badanie koncentrowało się na zębach mlecznych i ich szczotkowaniu pastą zawierającą  1 500 ppm fluoru. Okazało się, że w porównaniu z pastą bez dodatku fluoru liczba nowych ognisk próchnicy na zębach była wyższa.

Ilość fluoru, jaką mają zawierać pasty do zębów, nie została poddana standaryzacji, stąd nie ma wyznaczonego dolnego progu stężenia floru. Najczęściej pasty znajdujące się na rynku zawierają od 1000 do 1500 ppm fluoru, piszą autorzy badania. Natomiast maksymalna ilość fluoru różni się w zależności od kraju produkcji. Te o wyższym poziomie fluoru rzadko pojawiają się w ogólnodostępnych sklepach i najczęściej sprzedawane są na receptę. Projekt miał na celu ocenę skuteczności pasty do zębów w hamowaniu rozwoju próchnicy u dzieci, młodzieży i dorosłych w zależności od ilości fluoru. 

Przeczesano elektroniczne bazy danych w poszukiwaniu badań opublikowanych w okresie 1955 -2014 dotyczących pasty do zębów z fluorem. W sumie przeanalizowano 96 prac:

- siedem z nich obejmowało  11 356 dzieci (tylko mleczaki) stosujących pasty do zębów o zawartości  1 500 ppm fluoru
- jedno badanie dotyczyło 2 500 osób (dzieci i młodzież) korzystających z pasty do zębów o stężeniu 1 450 ppm (mleczne i stałe zęby) 
- 85 badań z danymi od 48 800 osób do 18 r. ż myjących zęby pastą zawierającą do 2 400 ppm fluoru 
- trzy badania z danymi od 2 675 osób na temat skuteczności pasty do zębów zawierającej do 1 100 ppm fluoru (tylko dorośli uczestnicy).

Co z tych porównań wynika?
Mniej ubytków próchniczych odnotowano, gdy stosowana była pasta zawierająca 1 000 - 1 250 ppm lub 1 450 - 1 500 ppm fluoru niż gdy stosowano pastę do zębów pozbawioną tego składnika. Ponadto pasta o wyższym stężeniu fluoru skuteczniej hamowała próchnicę niż ta o niższej zawartości fluoru, odnotowali autorzy badania.

Zęby stałe, grupa dorosłych pacjentów - pasta o stężeniu fluoru na poziomie  1 000 ppm lub 1 100 ppm lepiej chroniła przed próchnicą niż pasta bez fluoru
Zęby mleczne - szczotkowanie pastą zawierającą 1 500 ppm  fluoru zmniejszała liczbę zębów zaatakowanych przez próchnicę w porównaniu z pastą bez fluoru. Niemniej jednak liczba nowych ognisk próchnicy była na zbliżonym poziomie jak w grupie myjącej zęby pastą zawierającą 1 055 ppm - 550 ppm fluoru. 

Autorzy badania podkreślają, że zdobyli mocne dowody na skuteczność w profilaktyce próchnicy zębów pasty o stężeniu  1 000 - 1 250 ppm fluoru w porównaniu z pastą pozbawioną fluoru. W pozostałych kategoriach badań było zbyt mało danych lub obejmowały one za małą grupę badaną, aby można było wyciągać jasne wnioski.

Więcej: cochrane.org