• Peri-implantitis to poważny problem dla pacjentów, którzy mają wszczepiony implant stomatologiczny
  • Peri-implantitis może być przyczyną niepowodzenia leczenia implantologicznego i odrzucenia wszczepionego implantu 

Peri-implantitis zagrożenie dla implantów zębowych

Pacjenci coraz chętniej decydują się na implanty zębowe, wraz z upowszechnieniem tej formy leczenia pojawił się też związany z nim problem, a mianowicie peri-implantitis, czyli reakcja zapalna z utratą kości podpierającej w tkankach otaczających funkcjonujący implant. Z czasem dodano do tej definicji także stwierdzenie, że  peri-implantitis jest chorobą infekcyjną rozprzestrzeniającą się  również na otaczającą implant kość.

Objawy są podobne jak w przypadku zapalenia przyzębia - czyli  krwawienie podczas badania sondą periodontologiczną i utrata masy kostnej. 

Peri-implantitis to obecnie jeden z większych problemów współczesnej implantologii. Niestety po ponad 30 latach od jej zdefiniowania nadal nie do końca wiadomo, jak ją leczyć.

Istnieją jednak dane, z których wynika że statyny - leki obniżające poziom cholesterolu we krwi, wykazują właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i najprawdopodobniej wzmacniają kości. Czyli teoretycznie mogą mieć potencjał w leczeniu peri-implantitis. Ponadto stosowane ogólnoustrojowo wykazały pozytywny wpływ na leczenie zapalenia przyzębia  wierzchołkowego, zatem można sądzić, że w przypadku eliminacji patogenów taki sam oczekiwany efekt będą miały na inne części więzadła przyzębia.

Statyny "kotwiczą" implanty mocniej?

W Szwecji przeprowadzono badanie kohortowe mające odpowiedzieć na pytanie co do potencjału statyn w implantologii. Wykorzystano dane  z pięciu losowo wybranych publicznych klinik dentystycznych w Sztokholmie.

Badanie objęło pacjentów, którym wszczepiono implanty zębowe w okresie 201 -2017, w wieku 60 lat i starszych, z dobrze udokumentowaną historią chorób przyzębia. Wykluczono osoby ze źle kontrolowaną cukrzycą, palące po 10 lub więcej papierosów dziennie i takie, u których leczenie implantologiczne już się nie powiodło (wszczepy utracone z nieznanych lub innych przyczyn niż peri-implantitis). W sumie do badania zostało zakwalifikowanych 256 pacjentów.

Stwierdzono, że osoby, które zażywały statyny miały niższe ryzyko utraty tkanki kostnej wokół implantu zębowego. Jednak wpływ tych leków na proces utraty masy kostnej wokół implantu oraz nasilenie periimplantitis powinien być badany na szerszą skalę podsumowują swoje badanie szwedzcy naukowcy.

Co 10 implant może wypaść z powodu peri-implantitis

Co do rozpowszechnienia peri-implantitis brakuje pewnych danych (wiele zależy od definicji choroby, która nie jest jednoznaczna). Jedne źródła podają że może to być 14 - 30 proc. inne podają nawet 45 proc. zaś szeroko zakrojone badania literatury szacują że może stać się problemem dla co piątego pacjenta, któremu wszczepiono implanty zębowe i dotyczyć co 10-tego wszczepu. Biorąc pod uwagę, że każdego roku na całym świecie wszczepia się około 12 mln implantów, to oznacza globalny problem, gdyż lekarze nie zawsze potrafią peri-implantitis skutecznie leczyć.