• Japoński fantom Pedia Roid potrafi zachowywać się w sposób utrudniający, a niekiedy nawet nieumożliwiający przeprowadzenie leczenia stomatologicznego
  • Pedia Roid sprawdza się w ćwiczeniu procedur w stanach nagłych 
  • Pedia Roid pozwala m.in. na analizę: pulsu, ciśnienia krwi, wysycenia krwi tlenem. osłuchiwanie tonów serca, perfuzji obwodowej CRT

Fantom z rozbudowanymi funkcjami reakcji pacjenta w stanach nagłych 

Pedia Roid pełni trzy podstawowe funkcje podczas leczenia stomatologicznego, symuluje zachowanie dziecka:
- które nie współpracuje z dentystą,
- w momencie, w którym jego zdrowie i życie są zagrożone,
- gdy leczenie stomatologiczne przebiega bez problemów.

Japoński fantom tym różni się od większości tego typu urządzeń, służących do praktycznej nauki stomatologii, że potrafi zachowywać się w sposób utrudniający, a niekiedy nawet nieumożliwiający przeprowadzenie leczenia stomatologicznego.

Robot potrafi realistycznie odwzorować takie emocje jak: lęk, strach, opór. Widać to m.in. po zmianie koloru twarzy, wielkości źrenic, wydawanych odgłosach, sposobie oddychania.

Fantom realistycznie odwzoruje zachowanie dziecka u dentysty  

Pedia Roid potrafi m.in.:
- rozmawiać (po japońsku, chińsku i angielsku),
- krzyczeć i płakać,
- otwierać i zamykać usta,
- ruszać językiem we wszystkich płaszczyznach,
- kichać,
- kasłać,
- mieć odruchy wymiotne (także wymiotować),
- machać rękoma, nogami,
- mieć drgawki (skurcze toniczne i kloniczne),
- zmieniać kolor twarzy (bladość, zaczerwienienie),
- ruszać oczyma w górę, w dół, w lewo i w prawo),
- otwierać i zamykać powieki,
- zmieniać oddech (np. na oddech świszczący, depresyjny),
- ruszać głową (góra, dół, na lewo i na prawo),
- zmieniać rytm pracy serca i puls.

Fantom w zależności od stanu „pacjenta” daje odpowiednie wyniki obejmujące pomiar:
- perfuzji obwodowej CRT,
- pulsu,
- ciśnienia krwi,
- wysycenia krwi tlenem.
Pedia Roid pozwala także na osłuchiwanie tonów serca, zmieniających się w zależności od stanu "pacjenta".