• Rodzice niejednokrotnie nie podają dokładnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka.
  • Z badania naukowego wynika, że dentyści nie powinni polegać wyłącznie na opiekunach przy uzyskiwaniu historii zdrowia dziecka
  • Rodzice niekiedy celowo ukrywają informacje, ale też zapominają lub wstydzą się mówić o problemach zdrowotnych swoich pociech

Pełna historia medyczna. Niezwykle potrzebna u dentysty

Nie ma wątpliwości, że istnieje bardzo silny związek między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym. Stąd tak wielkie ma znaczenie, by lekarz dentysta uzyskał dokładne informacje na temat historii medycznej pacjenta.

Na ile stomatolog jest skuteczny zbierając wywiad o zdrowiu dziecka w rozmowie z jego rodzicem?

Takie pytanie postawił zespół badaczy z Boston University, Henry M. Goldman School of Dental Medicine. W badaniu przeanalizowano  karty u 863 pacjentów pediatrycznych, u których historia zgłoszona przez rodziców została porównana z informacjami zebranymi przez dentystę w trakcie  bezpośredniej konsultacji z lekarzami innych specjalności, którzy leczyli tych samych pacjentów.

Rodzice przekazują informacje wybiórczo

Okazuje się, że najdokładniej rodzice przekazywali informacje na temat zaburzeń psychicznych i behawioralnych swoich dzieci (75 proc.) oraz chorób neurologicznych (63 proc.),  ale zgłaszanie chorób układu oddechowego (47,9 proc.),  wad wrodzonych (46 proc. ) czy chorób sercowo-naczyniowych (25 proc.) zdecydowanie zaniedbywali. Najrzadziej mówili o chorobach krwi (12,2 proc.).

Jakie mogą być przyczyny takich zaniedbań, niezwykle ważnych przecież dla powodzenia opieki zdrowotnej? W sondażach prowadzonych wcześniej okazywało się, że mała precyzja w raportowaniu historii medycznej dziecka bywa powodowana przez:

  • zwykłe zapominanie,
  • brak komunikacji między rodzicami,
  • brak wiedzy,
  • dezorientacja,
  • wstyd,
  • celowe ukrywanie faktów, aby uzyskać pożądane rezultaty.

 -Rodzice mogą być mało precyzyjni jako źródło informacji o historii zdrowotnej dzieci, Lekarze dentyści w przypadku pacjentów ze szczególnymi problemami, nie powinni polegać wyłącznie na ich opiekunach przy zbieraniu wywiadu, podkreślają autorzy pracy opublikowanej w Journal of American Dental Association.