254 pacjentów, zgłoszonych do planowych operacji, podzielono losowo na dwie grupy. Jedną poddano intensywnemu stomatologicznemu leczeniu, które obejmowało m.in.: zaopatrzenie zębów zaatakowanych próchnicą, ekstrakcję tych, których uratować nie było podobna, usunięcie kamienia nazębnego,  aplikowanie chloroheksydyny (4 -5 razy w tygodniu).

Wszyscy pacjenci – zgodnie z planem - poddani zostali zabiegom chirurgicznym. Wszyscy przebywali na OIOM przynajmniej przez 48 godziny.  

U osób, które zostały zawczasu poddane intensywnemu leczeniu uzębienia, wystąpiły zdecydowanie rzadziej (o 56 proc.) powikłania związane z zapaleniem płuc powstałym w wyniku mechanicznej wentylacji podczas przebywania na sali intensywnej opieki medycznej.

Wyniki tej analizy opublikowano w Infection Control and Hospital Epidemiology. vol. 35, issue 11, pp. 1342, 2014.