• Amerykańscy stomatolodzy dziecięcy mają problem z wyeliminowaniem próchnicy wśród dzieci z niektórych grup społecznych.
  • Nowe ubytki pojawiają się już po roku od leczenia.
  • Jodyna powidonowa stosowana miejscowo na zęby, może hamować rozwój bakterii próchnicowych.

 Według Eastman Institute for Oral Health (EIOH) zaawansowana próchnica zębów jest niepokojąco powszechna wśród dzieci należących do mniejszości etnicznych oraz rdzennej ludności Stanów Zjednoczonych.

Tę formę próchnicy trudno jest skutecznie leczyć i choroba często powraca.
- Potrzebne są nowatorskie i bardziej skuteczne formy terapii, ponieważ badania kliniczne pokazują, że u około 40 proc. dzieci leczonych z powodu ciężkiej próchnicy już  w ciągu 12 miesięcy leczenia pojawią się nowe ubytki - powiedziała prof. Dorota Kopycka-Kędzierawski, z EIOH.

 Obecnie standardem opieki w przypadku ciężkiej próchnicy lub ciężkiej próchnicy wczesnej u bardzo małych dzieci jest leczenie w znieczuleniu ogólnym, a następnie zastosowanie 5 proc. miejscowego lakieru fluorowego, a także instruktaż  higieny jamy ustnej oraz właściwej diety.

Tyle że w ocenie EIOH tego typu interwencje odniosły ograniczony sukces. Próchnica zębów pozostaje nadal najczęstszą przewlekłą chorobą wieku dziecięcego.

- W Eastman Institute for Oral Health leczymy na sali operacyjnej ponad tysiąc małych dzieci w wieku od 2 do 6 lat, a liczba ta rośnie z każdym rokiem - powiedziała Kopycka-Kędzierawski.

Poważna próchnica zębów u dzieci, zwykle obejmująca wszystkie zęby mleczne, jest bolesną i wyniszczającą chorobą. Negatywnie wpływa na mowę, jedzenie i odżywianie, sen, naukę i ogólną jakość życia - informuje badaczka.

Wcześniejsze badania dr Roberta Berkowtiza z  EIOH, wykazały, że jodyna powidonowa - powszechnie stosowany przedoperacyjny środek przeciwbakteryjny,  aplikowany miejscowo na zęby, może hamować rozwój bakterii próchnicowych.

Praca ta sugeruje, że substancja ta może zapobiegać nawrotom  próchnicy po leczeniu i rehabilitacji. Aby przetestować tę hipotezę, EIOH rozpoczyna  szeroko zakrojone badanie, w którym jodyna powidonowa będzie stosowana u dzieci przez 2 lata co trzy miesiące.