• Pantomogram i tomografia stożkowa (CBCT) pomogły  zdiagnozować przyczynę bólu żuchwy, który trwał przez blisko rok
 • Młody mężczyzna zgłosił się do chirurga stomatologicznego, skierowany przez swojego dentystę, okazało się, że rozwinęła się u niego rzadka anomalia tzw.   "kissing molars" po obu stronach żuchwy
 • Kissing molars są leczone chirurgicznie

Zęby zatrzymane. Nietypowo ułożone

Kissing molars - to rzadkie ułożenie zębów trzonowych zatrzymanych.  Ich powierzchnie żujące skierowane są do siebie, podczas gdy korzenie ustawione są w przeciwne strony, piszą autorzy opisu przypadku, który zamieścił Clinical Case Reports.

W literaturze medycznej brakuje opisów  obustronnych kissing molars, więc ten przypadek może się przyczynić do zwiększenia świadomości na temat tego rzadkiego zjawiska, podkreśla lek. dent. Emma Carr z Queen Elizabeth Hospital w Glasgow, w Wielkiej Brytanii.

Młody mężczyzna został skierowany do chirurga stomatologicznego przez swojego lekarza dentystę, który nie potrafił znaleźć przyczyny bólu umiejscowionego w lewem kącie żuchwy. Pacjent cierpiał w powodu dolegliwości od prawie roku.

Mężczyzna był ogólnie zdrowy. W badaniu nie wykryto asymetrii twarzy, ani żadnych nieprawidłowości tkanek miękkich. Jednak pacjent miał liczne zęby zatrzymane: 

 • górne prawe zęby 17 i  18,
 • górna lewa 28,
 • dolne lewe 37 i 38
 • dolne prawe 47 i 48

Co więcej, mężczyźnie brakowało górnego lewego przedtrzonowca. Pantomogram ujawnił, że jest to przypadek obustrannych "kissing molars" w żuchwie. Zęby zatrzymane były powiązane z torbielami obejmującymi korony  trzonowców. By lepiej zaplanować leczenie chirurgiczne wykonano tomografię stożkową CBCT.

Pacjent przeszedł biopsję zmiany w lewym dolnym kwadrancie, badania laboratoryjne pobranej próbki potwierdziły, że była to torbiel. Po konsultacjach z chirurgiem szczękowo-twarzowym mężczyzna wyraził zgodę na usunięcie górnych zębów nr 7 i 8 oraz trzonowców dolnych "kissing molars", gdyż istniało ryzyko uszkodzenia nerwów zębodołowych dolnych.

Z opisu przypadku wynika, że mężczyzna pomyślnie przeszedł zabieg. Po trzech miesiącach tkanki miękkie całkowicie były wygojone, pacjent nie zgłaszał żadnych objawów. 

Kissing molars. tajemicza anomalia rozwojowa

Samo zatrzymanie zębów trzecich trzonowych jest dość częstym zjawiskiem w praktyce stomatologicznej. Ząb uznaje się za zatrzymany, gdy minął prawidłowy termin wyrzynania się, a a korzenie są w pełni wykształcone.

Przyczyny zatrzymania ósemek:

 • przedwczesna utrata zębów mlecznych,
 • brak miejsca w łukach zębowych,
 • przeszkody na drodze erupcji, jak na przykład torbiele, 
 • nieprawidłowa lokalizacja zawiązka.

Jednak lekarze nie wiedzą, dlaczego dochodzi do rozwoju "kissing molars". Tego określenia używa się, gdy w obrębie jednego mieszka znajdują się zatrzymane zęby trzonowe zwrócone do siebie powierzchniami żującymi. 

Według jednej z teorii,  przyczyną może być ektopowy zawiązek zęba, a także  wczesny rozwój torbieli wokół zęba trzonowego może powodować przemieszczanie się koron, informuje badaczka.

W niektórych przypadkach istnieje duże ryzyko patologicznego złamania i uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego. Przemawiają za tym obserwowane w badaniach obrazowych takie czynniki jak:

 • zgięcie korzeni,
 • zwężenie korzeni,
 • odchylenie kanału i zwężenie kanału. 

W takich przypadkach tomografia CBCT jest niezbędna do zebrania informacji na temat ułożenia policzkowo-językowego nerwu zębodołowego dolnego i szerokości kości. Dzięki tym danym można lepiej zaplanować leczenie - napisali autorzy.