•  Ile osób ma trzecie trzonowce? Na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć badacze ze School of Dentistry na University of North Carolina.
  • Okazuje się, że w populacji młodych dorosłych (wiek od 20-29 lat) różnice w posiadaniu kompletu ósemek mogą być bardzo duże. W Szwecji ponad 3-krotnie częściej pacjenci  mają wszystkie cztery zęby mądrości niż w Stanach Zjednoczonych
  • W krajach skandynawskich trzecie trzonowce usuwane są stopniowo. Tymczasem w USA w wieku od 20 do 29 lat wszystkie trzecie trzonowce zostały usunięte w co najmniej w połowie przypadków.

Porównano dane na temat występowania lub braku zębów mądrości w różnych populacjach ze Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych. Szwedzkie badanie objęło ok. 700 pacjentów, natomiast analogiczne z terenu USA blisko 5 tys. osób (amerykańskie dane pochodziły z National Health and Nutrition Examination Survey - NHANES).

Kto ma cztery zęby mądrości

Dane uporządkowano według liczby zębów mądrości odpowiednio do przedziałów wiekowych (pierwszy przedział 20-29 lat aż do 79 r. ż.).

Okazało się, że 77 proc. Szwedów zachowało wszystkie cztery zęby mądrości w wieku od 20 do 29 lat, tymczasem wśród Amerykanów z tej samej grupy wiekowej zaledwie 23 proc. miało wszystkie cztery zęby mądrości.

Z upływem czasu sytuacja się odwraca w wieku od 40 do 49 lat 16 proc. Amerykanów ma komplet ósemek i tylko 8 proc. Szwedów.  Sytuacja wygląda podobnie w starszym wieku - w grupie pacjentów w wieku 60-69 lat zarówno wśród  Amerykanów, jak i Szwedów zaledwie 7 proc. osób  miało wszystkie cztery zęby mądrości.

Ile osób nie ma ani jednej ósemki 

Badanie ujawniło, że w grupie wiekowej od 20 do 29 lat  prawie połowa (47 proc.)  Amerykanów i tylko 2 proc. Szwedów nie miało ani jednego  zęba mądrości.   Po upływie 30 lat (grupa wiekowa od 50 do 59 lat) 57 proc. w populacji szwedzkiej i 53 proc. w populacji amerykańskiej ma usunięte ósemki. 

O czym to świadczy

Dane te sugerują, że wzorzec w krajach skandynawskich polega na stopniowym usuwaniu trzecich trzonowców, podczas wielu wizyt. Prawdopodobnie w Szwecji wiele  zębów mądrości zachowanych u młodych osób w końcu wymagałoby usunięcia. Tymczasem  w USA w wieku od 20 do 29 lat wszystkie trzecie trzonowce zostały usunięte w co najmniej w połowie przypadków. Ta tendencja być może odzwierciedla wybór pacjenta pod wpływem rady klinicysty, gdyż ósemki z upływem czasu, jako że nie są całkowicie wyrżnięte, stają się ogniskiem próchnicy.

Autorzy nie oceniają, który schemat leczenia (jeśli w ogóle) był lepszy. Jednak wskazują, że być może  wyjaśnienie różnic między populacjami szwedzkimi i amerykańskimi co do liczby usuwanych zębów mądrości, może wynikać także z faktu, że dentyści i chirurdzy szczękowi w Szwecji nie są przeszkoleni w zakresie znieczulenia dożylnego. W efekcie usunięcie wszystkich czterech ósemek w czasie jednej wizyty nie jest możliwe w wielu przypadkach. Nie należy też pomijać aspektu finansowego - czy ekstrakcje są pokrywane przez ubezpieczenie.

Ważny jest także psychologiczny aspekt wyboru leczenia - tzw. myślenie grupowe. Proces decyzyjny zależny jest od tego co robi większość. Jednak w tej kwestii  wykonane badanie nie daje odpowiedzi.