Prof. Leena Palomo, kierująca programem z zakresu periodontologii w Case Western Reserve University School of Dental Medicine, twierdzi, że aplikacja Apple to wymarzone narzędzie dla dużej grupy naukowców z branży medycznej, którym w realizacji przedsięwzięć naukowych stoi z reguły na przeszkodzie brak ochotników, chętnych uczestniczyć w eksperymentach medycznych.

W ocenie Leeny Palomo, zdecydowanie uproszczona będzie procedura opracowywania wyników badań, gdyż wszystkie dane prezentowane zostaną w takim samym formacie, odpowiednio zagregowane do przetwarzania za pośrednictwem elektronicznych technik obliczeniowych.

Dzięki projektowi Apple, również codzienny kontakt pacjenta z lekarzem dentystą może być ułatwiony. Prowadzący leczenie wiedzieć będzie czy pacjent stosuje się do zaleceń, na przykład w zakresie dbania o jamę ustną. Jedną z podstawowych aplikacji może być program monitorujący technikę i częstotliwość i czas mycia zębów albo nadzorujący proces ich wybielania.

W oparciu o ResearchKit mogą być zbierane informacje w procesie leczenia ortodontycznego. Dużym ułatwieniem jest m.in. proces rejestrowania zmian - w przypadku pacjentów korzystających z protez.

ResearchKit jest w pierwszej fazie rozwoju, z miesiąca na miesiąc przybywać będzie aplikacji, także tych pomocnych w stomatologii.

Początki są obiecujące. W ciągu doby od uruchomienia projektu we współpracy z Uniwersytetem w Stanford aplikacje ResearchKit pobrało aż 11 tys. właścicieli iPhone'ów, którzy deklarują chęć wzięcia udziału w badaniach np. w kierunku choroby Parkinsona. Zebranie tak dużej grupy chętnych osób na klasyczne badania medyczne zajęłoby kilkudziesięciu placówkom medycznym ponad rok. Oczywiście projekty badawcze na odległość niosą liczne ograniczenia, z którymi jednak można się uporać. Nie do przecenienia są dane, które można zbierać, w razie konieczności, bez mała przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Taki reżim spełniało niewiele urządzeń towarzszących pacjentom w ich codziennym życiu, jak chociażby nowoczesne holtery EKG.