• Nowotwory jamy ustnej i gardła są tymi typami raka, które dotykają coraz większą liczbę osób.
  • Rośnie też wskaźnik śmiertelności z powodu tych nowotworów.
  • Jako główna przyczyna tego trendu, podawana jest zmiana w zachowaniach seksualnych i palenie papierosów.

Liczba zachorowań na nowotwory jamy ustnej i gardła rośnie w Stanach Zjednoczonych, jak wynika z raportu Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Wzrasta również wskaźnik zgonów z powodu raka jamy ustnej i gardła.

Nowotwory jamy ustnej coraz powszechniej występują

Według rocznego raportu o statusie raka, który ukazał się w Journal of the National Cancer Institute, śmiertelność z powodu raka jamy ustnej i gardła wzrastała o 0,6 proc. rocznie w przypadku mężczyzn i pozostawała bez zmian w przypadku kobiet.

Wskaźniki zachorowalności na raka jamy ustnej i gardła również wzrosły zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet odpowiednio o 0,9 proc. i o 0,5 proc. rocznie.

Autorzy raportu podkreślają, że wzrost zachorowań na raka jamy ustnej i gardła prawdopodobnie wynika ze zmian w zwyczajach seksualnych i wskaźnikach palenia.

Śmiertelność na raka jamy ustnej, w przeciwieństwie do raka płuc, coraz wyższa

Generalnie, jeśli chodzi o nowotwory łącznie, to ogólna śmiertelność z powodu raka spada o 2,2 proc. rocznie dla mężczyzn i o 1,7 proc. dla kobiet. Natomiast wskaźnik zachorowalności na raka u mężczyzn pozostawał względnie stabilny, podczas gdy  u kobiet odnotowywano niewielki wzrost o 0,2 proc. rocznie. Wskaźniki zachorowalności rosną również w przypadku dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

- Śmiertelność z powodu raka w Stanach Zjednoczonych nadal spada dla wielu rodzajów raka, przy czym tendencja spadkowa szczególnie mocna jest  w przypadku raka płuc i czerniaka – podsumowali autorzy.

Zachorowalność na raka i śmiertelność z powodu nowotworów określono na podstawie danych z rejestrów raka w USA. Wyniki rocznej zmiany procentowej obejmowały lata 2014-2018 dla współczynników zgonów i 2013-2017 dla współczynników zapadalności. Wszystkie trendy przedstawione w tym raporcie obejmują okres od 2001 do 2018 roku, a zatem nie uwzględniają zmian podczas pandemii COVID-19.