• Słuchanie muzyki jest skuteczną niefarmakologiczną metodą zmniejszenia lęku przed zabiegiem stomatologicznym.
  • Czy działa równie skutecznie, jeśli słuchana jest podczas usuwania zębów mądrości?
  • Według naukowców muzyka klasyczna dobrze łagodzi strach nawet w trakcie ekstrakcji ósemek.

Sprawdzano, jak duży stres towarzyszy ekstrakcji dolnych zębów mądrości, gdy podczas zabiegu puszczana jest muzyka. W badaniu wzięło udział 40 kobiet w wieku od 20 do 40 lat, które przeszły zabiegi usuwania ósemek w Kagoshima University Hospital w Japonii. Wszystkie ekstrakcje przeprowadzał ten sam chirurg.

Uczestniczki badania zostały losowo podzielone na dwie grupy, z których tylko jedna grupa słuchała muzyki w trakcie zabiegu.

 Wszystkie ekstrakcje wykonano o tej samej porze dnia (czyli ok. 14:00). Co ważne, gdyż w ten sposób wyeliminowano wpływ dobowego rytmu, który może zmieniać odczuwanie bólu. Podczas zabiegu mierzono zmienność rytmu serca oraz ciśnienie krwi.

Muzyka łagodzi nie tylko obyczaje, ale także osłabia lęk

Na muzyczne tło wybrano  II Symfonię e-moll op.27 Siergieja Rachmaninowa.

Mierzono  niskie częstotliwości (LF) i wysokie częstotliwości (HF) jako składowe zmienności rytmu serca, stosunek tych wartości wskazuje na aktywność współczulnego układu nerwowego. Czyli tego który przygotowuje nas do walki lub ucieczki w sytuacji zagrożenia. Naukowcy stwierdzili wzrost stosunku LF do HF zarówno w grupie kontrolnej, jak "muzycznej" podczas podawania znieczulenia miejscowego i ekstrakcji w porównaniu ze stanem przed rozpoczęciem zabiegu. Jednak podczas kolejnych etapów operacji wartość LF/HF była znacznie niższa u kobiet, które słuchały symfonii Rachmaninowa.

Muzyka klasyczna  uspokaja nawet w czasie usuwania zęba

 Naukowcy wybrali symfonię Rachmaninowa, ponieważ tempo tego utworu wynosi około 58 uderzeń na minutę. We wcześniej przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że muzyka poniżej 60 uderzeń na minutę nie wpływa na nisko- i wysokoczęstotliwościowe składowe zmienności rytmu serca. Dlatego  oczekiwano, że sama muzyka nie pobudzi współczulnego układu nerwowego. Nie przypadkowo też wybrano muzykę klasyczną, która, co także udowodniono naukowo, zmniejsza niepokój pacjenta w warunkach środowiska gabinetu stomatologicznego.

Praca została opublikowana w  Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

Czytaj także: Jak pozbyć się stresu przed wizytą u dentysty