• W celu realizowania programu badawczego PUM zakupił jedyną taką w Polsce drukarkę 3D Apium M220 przystosowaną do produkcji implantów chirurgicznych przeznaczonych do trwałego kontaktu z tkanką kostną 
 • W programie badawczym, w którym biorą udział Pomorski Uniwersytet Medyczny i  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, badane są właściwości polieteroeteroketonu (tworzywo sztuczne należące do materiałów wysokotemperaturowych)
 • Ze względu m.in. na bardzo dobre znoszenie przez PEEK częstych sterylizacji (bez powstawania pęknięć naprężeniowych) materiał ten może być szeroko stosowany w medycynie   

Dwie szczecińskie uczelnie badają właściwości PEEK 

Współpraca naukowców obu uczelni dotyczyć będzie:

 • analizy mikrostruktury powierzchni implantów z PEEK (materiału alternatywnego dla tytanu),
 • biologicznych właściwości w środowisku tkankowym,
 • możliwości ich zastosowania w ortopedii, chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.

W celu realizowania programu badawczego PUM zakupił drukarkę 3D Apium M220. Inwestycję zrealizowano w ramach grantu aparaturowego PUM „System analizy geometrii i biopodatności powierzchni implantów medycznych wytwarzanych techniką przyrostową z materiałów biokompatybilnych”.

W celu prawidłowej pracy przygotowano stanowiska badawcze, wyposażone w nowoczesne mikroskopy. 

Drukarkę przygotowano do produkcji implantów chirurgicznych przeznaczonych do trwałego kontaktu z tkanką kostną. To jedyne tego typu urządzenie w Polsce. Pracować będzie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT.

Rektorzy obu uczelni podpisali porozumienie o współpracy i użyczeniu ZUT drukarki na 5 lat.

Osobami koordynującymi współpracę badawczą między PUM i ZUT są kierownik grantu dr n. med. Małgorzata Tomasik z PUM i specjalista w zakresie druku 3D dr inż. Marcin Królikowski z ZUT.

PEEK (polieteroeteroketon) jest wysokosprawnym tworzywem sztucznym należącym do materiałów wysokotemperaturowych. Posiada doskonałe właściwości, dzięki którym można go zamiennie stosować do metalu.

Przykładem mogą być tutaj łopatki w różnego rodzaju wirnikach. Jest tworzywem dostępnym zarówno w postaci płyt, jak i wałków i tulei. Znalazł szerokie zastosowanie w budowie pojazdów i maszyn tekstylnych, technice medycznej i środków spożywczych, mechanice precyzyjnej, papierniczych i pakujących, elektrotechnice, technice jądrowej i próżniowej.

Właściwości PEEK

Polieteroeteroketon ma szereg właściwości, które umożliwiają zastosowanie tego materiału nie tylko w medycynie: 

 • odporność na wysoką temperaturę,
 • w zależności od typu, dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi,
 • najwyższa wytrzymałość na ścieranie,
 • bardzo mały termiczny współczynnik rozszerzalności,
 • stabilność wymiarowa,
 • wyjątkowa odporność na promieniowanie UV oraz wysokoenergetyczne (gamma oraz X),
 • bardzo dobra odporność na substancje chemiczne i hydrolizę,
 • wysoka obciążalność termiczna i mechaniczna

Zastosowanie PEEK

Ze względu na znoszenie częstej sterylizacji bez powstawania pęknięć naprężeniowych PEEK jest wykorzystywany w medycynie. Dobrze zachowuje się przy trwałym obciążeniu i wpływie temperatury zapewnia dobrą odporność formy. Daje to możliwość wykorzystania PEEK m.in. w implantach stomatologicznych.

Poza medycyną stosowany jest m.in. do wytwarzania:

 • kół zębatych,
 • łożysk i listw ślizgowych,
 • okładzin ciernych.
 • tulei, kołnierzy, pierścieni oporowych i listw dystansowych.

Materiał na podstawie: Drukarka 3D do implantów medycznych z materiału PEEK