W świetle ostatnio przeprowadzonych badań liczba własnych zębów w starszym wieku to dobry prognostyk długości życia. 

Naukowcy twierdzą, że osoby które straciły pięć lub więcej zębów przed 65. rokiem życia mają wyższe ryzyko wczesnej śmierci. To dlatego, że złe warunki życia i zły stan zdrowia ogólnego najszybciej uwidaczniają się w jamie ustnej  – twierdzą eksperci Oral Health Foundation. 

Badania nie pozostawiają także wątpliwości, że istnieje silny związek między poważnymi chorobami (w tym kardiologicznymi, osteoporozą i cukrzycą) a stanem naturalnego uzębienia.

Oczywiście wiele czynników składa się na utratę uzębienia – zła higiena jamy ustnej, wypadki, palenie papierosów, ogólny stan zdrowia, status socjologiczny i  finansowy, indywidualne przekonania.

Zachowanie wszystkich zębów do 74. roku życia zwiększa szansę obchodzenia setnych urodzin. – Co także ważne, choroby dziąseł, których bezpośrednim skutkiem jest utrata zębów mogą także zwiększać ryzyko chorób przewlekłych, skracających życie. Bezzębność sama w sobie generuje problemy z jedzeniem, właściwym odżywianiem się, a nawet komunikowaniem się.  

Wyniki badania opublikowało czasopismo Periodontology 2000.

Więcej: researchgate.net