• Skanery wewnątrzustne i stomatologiczne drukarki 3D weszły na trwałe do codziennej praktyki dentystycznej, pozwalając na stworzenie niezwykle precyzyjnych uzupełnień protetycznych
  • Brakuje badań klinicznych trwałości takiego leczenia. Obecnie prace protetyczne, które powstały z wykorzystaniem stomatologicznych drukarek 3D wykorzystuje się do średnio i długoterminowego leczenia
  • Z badań in vitro wynika, że odporność na ścieranie materiałów stomatologicznych wykorzystywanych w technologii CAD/CAM jest wysoka

Zęby idealnie naturalne. Wychodzą z drukarki 3D

Wykorzystanie skanerów CAD/CAM przy produkowaniu  odbudowy protetycznej, implantów czy w ortodoncji pozwala na stworzenie perfekcyjnych wręcz prac. Nic dziwnego, że cyfrowe technologie stały się integralną częścią codziennej praktyki. 

Dzięki komputerowemu wspomaganiu projektowania, powstaje precyzyjna wizualizacja uzupełnień protetycznych. Projekt jest następnie realizowany w oparciu o cyfrowo sterowaną obrabiarkę z ruchomą głowicą frezującą lub za pomocą urządzenia drukującego 3D. 

Erozja zębów. Leczenie z wykorzystaniem druku 3D

Rozwój materiałów do druku 3D pozwala już na stosowanie ich do wykonywania wkładów typu inlay, onlay oraz pojedynczych koron na naturalnych korzeniach oraz na implantach. To ciekawa opcja  leczenia oszczędzającą czas pacjentów. Obecnie drukowane uzupełnienia mogą być także stosowane jako średnio- i długoterminowe rozwiązania tymczasowe. Wykorzystuje się je do leczenia zaawansowanej erozji (przy  utracie wymiaru pionowego) oraz zębów o niejasnym rokowaniu lub do rehabilitacji estetycznej.

Niestety, jak dotąd niewiele wiadomo na temat długoterminowego zachowania drukowanych w technice 3D uzupełnień. Kluczowa jest  odporność tych materiałów na zużycie ponieważ decyduje o sukcesie klinicznym. Nie są dostępne żadne badania kliniczne dotyczące odporności drukowanych uzupełnień na ścieranie, jedynie badania in vitro dają wstępną możliwość zbadania tej ich właściwości. 

Badacze z Department of Prosthodontics, Geriatric Dentistry and Craniomandibular Disorders, Charité-Universitätsmedizin w Berlinie przeanalizowali wszystkie prace na ten temat, które opublikowane zostały w latach 2011 - 2021.

Podatność materiałów dentystycznych na ścieranie może mieć charakter fizjologiczny lub patologiczny. Wpływa na to wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Kliniczne przyczyny to na przykład dieta i czynniki środowiskowe, a także wady zgryzu. Wykazano także korelacje (w warunkach in vitro) zużycia materiałów dentystycznych i sposobu czyszczenia zębów. W idealnym przypadku, ich odporność na  ścieranie powinna przypominać  właściwości naturalnego szkliwa, piszą autorzy pracy opublikowanej w Dentistry Review.

Proteza z drukarki 3D. Co najmniej tak samo trwała, jak produkowana tradycyjnie

Wykonana analiza prac pokazuje, że materiały te wykazują taką samą lub wyższą odporność na zużycie niż konwencjonalne materiały kompozytowe. Istnieją jednak znaczne różnice między poszczególnymi materiałami drukowanymi w 3D. Potrzebne są więc szczegółowe badania w tym zakresie, podsumowują badacze.