• Ludzkie komórki kościotwórcze wysiane na rusztowaniu z nowego biomateriału z powodzeniem przyczepiają się do niego i zaczynają namnażać.
  • Ryzyko reakcji zapalnej, powodowanej przez nowy biomateriał,  jest niskie.
  • Preparat może być wykorzystany do leczenia implantologicznego braków w uzębieniu.
  • Produkcja tego biomateriału jest całkowicie nieszkodliwa dla środowiska.

 Nowy preparat do regeneracji tkanki kostnej opracowali naukowcy z Nanyang Technological University (NTU) w Singapurze. Surowcem do produkcji tego materiału jest skóra żaby ryczącej oraz ryb.

Porowaty biomateriał, który zawiera te same związki, które dominują w ludzkich  kościach, działa jak rusztowanie dla osteoblastów. Kościotwórcze komórki przyklejają się do ​​niego i namnażają, co w efekcie prowadzi do powstania nowej kości.

Według twórców nowego materiału, takie rusztowanie mogłoby przyspieszać proces regeneracji tkanki kostnej utraconej w wyniku choroby lub urazu, takiego jak ubytki szczęki, żuchwy po urazie lub w  wyniku chirurgicznego leczenia nowotworu.

Materiał może również wspomagać wzrost kości wokół implantów chirurgicznych, na przykład implantów dentystycznych.

Naukowcy są przekonani, że biomateriał jest obiecującą alternatywą dla obecnej standardowej praktyki wykorzystywania własnych tkanek pacjenta, która wymaga dodatkowego zabiegu pobrania tkanki kostnej.

"Zero waste" w implantologii 

Jednocześnie produkcja biomateriału z łusek rybich rozwiązuje problem odpadów pochodzących z akwakultury - powiedział dr Dalton Tay z NTU School of Materials Science and Engineering, który kierował tymi badaniami.

Ponad 20 mln t produktów ubocznych rybołówstwa, takich jak płetwy, łuski i skóry, jest wyrzucanych każdego roku.

W samym tylko Singapurze każdego roku konsumuje się ok. 100 mln kg mięsa żab ryczących oraz ryb. 

- Przyjęliśmy, że w naszych badaniach staramy się przetwarzać odpady na zasoby i zamieniliśmy odpady w materiał o wysokiej wartości do zastosowań biomedycznych - chwali się dr Tay.

- Badania przeprowadzone w naszym laboratorium wykazały, że opracowany biomateriał, może być obiecującą opcją w medycynie regeneracyjnej. Jego potencjał jest bardzo szeroki, począwszy od naprawy ubytków kości spowodowanych urazami lub starzeniem się, po zastosowania w stomatologii estetycznej - podkreśla badacz.

Szczegółowe informacje na temat nowego preparatu opublikowało czasopismo Materials Science and Engineering: C