PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Prefabrykacja bioimplantu kluczem do leczenia rozległych ubytków kostnych

29-05-2013, 00:02
Prefabrykacja bioimplantu kluczem do leczenia rozległych ubytków kostnych (fot. Bartek Warzecha/Polacy z werwą)
Prefabrykacja bioimplantu kluczem do leczenia rozległych ubytków kostnych (fot. Bartek Warzecha/Polacy z werwą)
Trwa plebiscyt Polacy z werwą - akcja, zainicjowana przez PKN Orlen, której celem jest pokazanie największego potencjału kraju - ludzi, którzy mają pomysły, pasję i wytrwałość, tworzą wielkie rzeczy, nieznane szerszej opinii publicznej. Laureaci Plebiscytu wybierani są w siedmiu kategoriach, m.in. medycyna. Szansę na nagrodę w wysokości 50 tys. złotych ma m.in. lek. med. Tomasz Dębski*, który bierze udział w interdyscyplinarnym projekcie Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych. Głównym celem projektu jest opracowanie metody wytworzenia bioimplantu kości, który powstanie z komórek macierzystych umieszczonych na specjalnym rusztowaniu (skafoldzie). infoDENT24.pl zapytał kandydata czy beneficjentami jego osiągnięć mogą być również stomatolodzy, chirurdzy twarzowo-szczękowi lub implantolodzy?

Głównym celem projektu jest opracowanie metody wytworzenia bioimplantu kości, który powstanie z komórek macierzystych umieszczonych na specjalnym rusztowaniu (skafoldzie). Tomasz Dębski pracuje nad innowacyjną metodą chirurgicznego unaczynienia (prefabrykacji) bioimplantu, dzięki czemu możliwe będzie zastosowanie go w leczeniu rozległych ubytków kostnych, głównie u chorych na nowotwory. Opracowana przez niego metoda może być przydatna także w wytwarzaniu bioimplantów innych tkanek lub całych narządów, które będą mogły być wszczepiane w miejsce tych źle funkcjonujących.

infoDENT24.pl: W jaki sposób będzie wytwarzana kość?

Lek. med. Tomasz Dębski: W pierwszej kolejności, przy pomocy specjalnego oprogramowania wykorzystującego wyniki tomografii komputerowej, zostanie wykonany trójwymiarowy, wirtualny model ubytku kości.  Dotyczy to nie tylko pacjentów z już istniejącym ubytkiem kości, ale także tych u których planowana jest resekcja kości z przyczyn onkologicznych. U tych pacjentów zakres resekcji będzie określony przed operacją przy pomocy specjalnego oprogramowania bazującego na wynikach tomografii komputerowej pacjenta. Następnie już w trakcie operacji, chirurg przy pomocy nawigacji komputerowej, która będzie prowadziła jego rękę usunie fragment kości zgodnie z ustalonym wcześniej zakresem resekcji.

Uzyskany w ten sposób model rzeczywistego lub planowanego ubytku kości posłuży następnie inżynierom do wytworzenia skafoldu, czyli porowatego szkieletu przyszłej kości. Nowe technologie pozwalają na wydrukowanie takiego skafoldu warstwa po warstwie w taki sposób, że w 100 proc. będzie on zgodny z trójwymiarowym modelem ubytku.

Powstały skafold będzie następnie zasiedlany komórkami macierzystymi pozyskanymi z tkanki tłuszczowej pacjenta (liposukcja). Komórki te w odpowiednich warunkach mają możliwość różnicowania się w osteocyty. Dzięki temu po wszczepieniu w miejsce ubytku zasiedlonego skafoldu zacznie być on wypełniany przez dzielące się osteocyty. Materiał z którego wytwarzany jest nasz skafold  po 18 miesiącach od wszczepienia ulega całkowitej degradacji. Dzięki temu w miarę upływu czasu rozpuszczający się skafold będzie ustępował miejsca rozrastającej się tkance kostnej. W efekcie uzyskamy kość, która w niczym nie będzie różniła się od innych kości pacjenta.

 

infoDENT24.pl: Czym nowa metoda różni się od tych już znanych?

Lek. med. Tomasz Dębski: Nie posiadamy jeszcze wyników badań porównujących naszą metodę z innymi metodami leczenia ubytków kości. Argument przemawiający za tą metodą to przede wszystkim całkowita regeneracja kości. Wytworzona kość po dwóch latach od wszczepienia bioimplantu nie będzie się różniła od innych kości. Pozwoli to na wyeliminowanie potencjalnego ryzyka reakcji na ciało obce jaka może wystąpić w przypadku obecnie stosowanych implantów wykonanych ze sztucznych materiałów.

SŁOWA KLUCZOWE
techDENT   bioimplanty   Materiały  

POLECAMY W SERWISACH