PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Autor: Pozostałe źródła • Źródło: www.infodent24.pl
17-12-2013, 14:26
Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego
Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013 - 2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.
W związku ze zmianami demograficznymi, wzrostem dobrobytu oraz zmianami w systemie prawnym na całym świecie dynamicznie zwiększa się popyt na usługi w branży opieki zdrowotnej. Pociąga to za sobą wzrost zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt medyczny, który odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu jakości usług zdrowotnych na najwyższym poziomie. Na europejskie systemy opieki zdrowotnej wywierana jest silna presja finansowa, ponieważ przestarzały sprzęt medyczny wymaga pilnej modernizacji bądź wymiany. Dodatkowo, wiele polskich placówek wciąż nie jest w pełni dostosowane do wymogów Unii Europejskiej i w nadchodzących latach znajdzie to swoje odbicie w jeszcze większym zapotrzebowaniu na finansowanie inwestycji.

Według ostatnich badań Siemens Financial Services (SFS), polskie podmioty świadczące usługi zdrowotne będą musiały w latach 2013 - 2015 zainwestować nawet do 99 mln euro (429 mln złotych) w wymianę samego sprzętu do obrazowania diagnostycznego (10-letnie urządzenia tego typu określane są jako przestarzałe). W przypadku Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii wydatki inwestycyjne związane z modernizacją będą jeszcze wyższe - wynoszą odpowiednio 349 mln euro i 436 mln euro.

Finanse publiczne poddawane są nieustającej presji w związku z wprowadzaniem polityki oszczędności i efektywnego gospodarowania zasobami pieniężnymi. Dlatego też, aby pokryć koszty pilnych modernizacji i zakupu nowego sprzętu, podmioty świadczące usługi zdrowotne poszukują łatwo dostępnego i efektywnego finansowania. Coraz bardziej popularną metodą inwestowania, pozwalającą na nabywanie sprzętu medycznego na całym świecie, staje się finansowanie aktywów poprzez leasing lub pożyczki inwestycyjne. Specjalnym produktem finansowym stworzonym na potrzeby służby zdrowia jest pożyczka medyczna, z której korzystać mogą zarówno prywatne, jak i państwowe placówki.

Tomasz Kukulski, Dyrektor Zarządzający Siemens Finance, komentuje: "Nowoczesny sprzęt medyczny odgrywa zasadniczą rolę w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych, jest on również niezwykle istotny dla poprawy wyników terapii. W szczególności technologie obrazowania diagnostycznego umożliwiają wczesną i dokładną diagnozę oraz redukują konieczność stosowania inwazyjnych procedur, co ma znaczący wkład w świadczenie zracjonalizowanych i skutecznych usług zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest, aby dostawcy usług zdrowotnych regularnie wymieniali przestarzały sprzęt do obrazowania diagnostycznego. W czasach dotkliwych cięć budżetowych taką wymianę mogą często umożliwić metody finansowania aktywów takie jak leasing lub pożyczka medyczna.

Odpowiednie strategie finansowania pomagają podmiotom opieki zdrowotnej rozłożyć koszt sprzętu na cały okres jego eksploatacji. Dzięki nim można pokryć nie tylko koszt zakupu, ale także konserwacji i serwisu, a czasem także koszt materiałów eksploatacyjnych."

POLECAMY W SERWISACH