PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Płyn do płukania jamy ustnej mocną zbroją lekarza dentysty

Autor: miro • Źródło: ms
19-02-2021, 14:07
Płyn do płukania jamy ustnej mocną zbroją lekarza dentysty Płyn do płukania jamy ustnej, zawierający CPC, może pomóc zmniejszyć miano wirusa o ponad 99,9 proc..
Pula badań naukowych, potwierdzających, że określone płyny do płukania jamy ustnej zmniejszają miano SARS-CoV-2 o ponad 99,9 proc. - rośnie z miesiąca na miesiąc. To dobre wieści dla lekarzy dentystów, którzy w covidowej rzeczywistości muszą leczyć pacjentów, a przecież niektórzy z nich mogą być nosicielami groźnego wirusa.

Ze względu na ograniczanie poziomu wiremii, płyn do płukania jamy ustnej może stać się ważnym środkiem zmniejszającym poziom transmisji SARS-CoV-2 (obok odkażania rąk, dystansu społecznego oraz konsekwentnego stosowania masek). (1)

Wyniki wielu badań in vitro potwierdzają, że po 30 sekundach ekspozycji, płyn do płukania jamy ustnej, zawierający CPC (chlorek cetylopirydyniowy), zmniejsza miano wirusa SARS-CoV-2 o 99,9 proc. 

Jedno z takich badań zostało przeprowadzone na zlecenie Sunstar Inc. oraz Sunstar Suisse SA przez zewnętrzną organizację badawczą - QTEC Services z Tokio. Oceniano zmniejszenie miana wirusa w następstwie ekspozycji na działanie konkretnych płynów do płukania jamy ustnej zawierających CPC.

SARS-CoV-2 w zawiesinie wystawiono na 30 sekundowe działanie wielu preparatów zawierających od 0,04 proc. do 0,3 proc. CPC. Wyniki badań pokazują, że miano SARS-CoV-2 udało się zmniejszyć nawet o ponad 99,9 proc.

Testy przeprowadzono zgodnie z Międzynarodową Normą ASTM E1052-20 w zakresie standardowych praktyk oceny aktywności środków bakteriobójczych przeciwko wirusom w zawiesinie.

SUNSTAR rozwija naukowe badania

Dr Tsutoku Takatsuka, dyrektor generalny ds. badań i rozwoju w SUNSTAR:

Wstępne wyniki potwierdzają wcześniejsze badania, które wykazały, że CPC obniża wiremię SARSCoV-2. Istnieje zatem mocna przesłanka, do stosowania płynów do płukania jamy ustnej z CPC – jako dodatkowego środka, zmniejszającego stopień przenoszenia wirusa SARS-CoV-2. Oczywiście te wstępne dane z badań in vitro wymagają dalszej analizy, abyśmy mogli sprawdzić ich potencjał.

Międzynarodowe zespoły naukowców z coraz większym zainteresowaniem oceniają rosnącą liczbę dowodów wskazujących, że używanie płukanek do jamy ustnej, zawierających CPC, może dezaktywować wirusa. Oczywiście nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że płyn do ust chroni przed zakażeniem koronawirusem, a zatem należy wdrażać inne środki zapobiegawcze, jak: odkażanie rąk, dystans społeczny i konsekwentne noszenie masek na usta.

Jak najbardziej zasadne jest wprowadzenie przedzabiegowych płukanek z CPC do procedur dentystycznych, ponieważ środki takie obniżają miano wirusa u pacjentów przed i w trakcie zabiegów.

Używanie skalerów ultradźwiękowych i narzędzi dentystycznych oraz chirurgicznych w trakcie zabiegów tworzy aerozol złożony z cząsteczek wody, śliny, krwi, a ten - o ile zawiera SARS-CoV-2 - może przyczyniać się do rozprzestrzeniania wirusa w gabinetach stomatologicznych. Dr Takatsuka zachęca, aby rozważyć stosowanie płukanek do ust, zawierających CPC, przed zabiegami dentystycznymi. 

Jak CPC oddziałuje na SARS-CoV-2? Wykazano, że płyn taki dezaktywuje SARS-CoV-2 w ciągu 30 sekund od ekspozycji (1,2), dzięki zdolności rozrywania błon ochronnych wirusa. (3,4)

Koronawirusy, w tym SARS-CoV-2, otoczone są przez błonę lipidową lub tzw. otoczkę, która zawiera glikoproteinę szczytową odpowiedzialną za zakażenia. 

Chociaż jama ustna raczej nie stanowi zasadniczej drogi zakażenia SARS-CoV-2, to ACE2, czyli główny receptor odpowiedzialny za wprowadzenie SARS-CoV-2 do komórek gospodarza, w dużej liczbie występuje na komórkach nabłonka błony śluzowej jamy ustnej, co oznacza, że wirus może skolonizować jamę ustną. Zasadniczo, obecność ACE2 w jamie ustnej pozwala na przedostanie się wirusa do komórek i doprowadzenie do zakażenia. (5)

Badania kliniczne potwierdzają skuteczność

Rezultaty testów SUNSTAR potwierdzane są przez naukowe projekty badawcze, prowadzone m.in. w Wielkiej Brytanii i Singapurze. Badania, z udziałem pacjentów z COVID-19, wskazują, że pożądane działanie płynu do płukania jamy ustnej z CPC może utrzymywać się do kilku godzin.

Takie badanie wykonał w Narodowym Instytucie Badań Stomatologicznych w Singapurze (NDRIS) zespół naukowców pracujących pod kierunkiem dr. Ch. J. Seneviratne. Udowodnili oni, że zadowalająca skuteczność płynów do płukania jamy ustnej z CPC utrzymywała się przez 6 godzin po płukaniu ust przez pacjentów z COVID-19.

Badacze z Singapuru przeprowadzili pierwszą, randomizowaną próbę kliniczną w celu zbadania skuteczności komercyjnych płukanek jamy ustnej z CPC w zakresie SARS-CoV-2, u pacjentów z COVID-19. 2. Wyniki pokazały, że płyn do płukania jamy ustnej, zawierający CPC, może obniżać poziom SARS-CoV-2 w ślinie, po 5 minutach po użyciu i że ten efekt utrzymuje się 6 godzin po płukaniu.

Dr Chaminda J. Seneviratne i dr Sim Xiang Ying twierdzą, że płyny do płukania jamy ustnej mogą odgrywać kluczową rolę w minimalizowaniu rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, dzięki stosowaniu ich w ramach procedury przedzabiegowej w gabinetach dentystycznych.

Prof. Magda Mensi z Wydziału Periodontologii Uniwersytetu w Brescii we Włoszech:

Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej z CPC jest najlepiej udokumentowanym sposobem kontroli zakażeń krzyżowych w gabinecie stomatologicznym. Oczywiście przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, ważne są: odkażanie rąk, zachowanie dystansu społecznego i noszenie maseczek. Wiemy, że w porównaniu ze stosowaniem H2O2 (nadtlenku wodoru), CPC zapewnia trwały efekt przez kilka godzin, co może gwarantować działanie ochronne w trakcie zabiegu. (6-9)

Na rynku znajdują się płyny do płukania jamy ustnej zawierające CPC, które, jak wiemy, są skuteczne i dobrze tolerowane. Zachęcamy do stosowania produktu przedzabiegowego i pozabiegowego.

(takie produkty są m.in. w ofercie Dental Tree - partnera infoDENT24.pl).

- Płyny do płukania jamy ustnej, zawierające CPC, w zasadzie całkowicie eliminują koronawirusa – stwierdziła, prowadząca badanie, Evelina Statkute z Systems Immunity University Research Institute w Cardiff Uniwersytet w Wielkiej Brytanii.

Okazało się, że płyny do płukania ust zawierające od 0,05 do 0,1 proc. CPC niemal całkowicie eliminowały w ciągu 30 s od zastosowania wirusy (zgodnie z normą EN 14476 - europejski wskaźnik skuteczności wirusobójczej). Według autorów badania inne płyny, które zawierały etanol/olejki eteryczne i jodynę powidową, eliminowały wirusa w mniejszym stopniu. (1)

Kolejne badania, oceniające płyny do płukania jamy ustnej, realizowane w Department of Oral and Maxillo-Facial Sciences, "Sapienza" University of Rome - wykazały, że dodatek chlorku cetylopirydyniowego, przy jednoczesnym obniżeniu stężenia chlorheksydyny - prowadzą do takiej samej skuteczności preparatu, jednak przy zdecydowanie mniejszych skutkach ubocznych.

Ze wskazaniem na CPC

Temat jest gorący. Czy płyny do płukania ust mogą odgrywać istotną rolę w zmniejszaniu wiremii w jamie ustnej i ryzyka przeniesienia COVID-19? Z takim pytaniem FDI zwróciło się do prof. Davida Herrery, prodziekana Uniwersytetu Complutense w Madrycie, specjalisty w zakresie periodontologii, przewodniczącego Grupy Badań Periodontologicznych International Association for Dental Research, członka zespołu roboczego FDI Global Periodontal Health Project.

Prof. David Herrery wskazał, że receptory ACE2 (proteina biorąca udział w regulacji ciśnienia krwi) licznie występują w błonie śluzowej jamy ustnej, szczególnie w błonie śluzowej języka. Co więcej, liczba receptorów ACE2 w gruczołach ślinowych jest większa niż w płucach, więc mogą one stanowić rezerwuar dla SARS-CoV-2 u bezobjawowych pacjentów. Poza tym kropelki śliny są najważniejszą drogą przenoszenia wirusa. Zatem jama ustna stanowi jeden z głównych elementów dostępu wirusa do organizmu. Namnażanie wirusa w ustach może być związane z ciężkością przebiegu COVID-19 – ocenił prof. David Herrery.

W jego opinii, wpływ płynów do płukania jamy ustnej na obniżenie poziomu SARS-CoV-2 trzeba uznać za bardzo istotny. Rola, przypisywana płukankom jamy ustnej o działaniu wirusobójczym, jest naprawdę istotna. 

***

SUNSTAR, międzynarodowa spółka z siedzibą w Szwajcarii, założona w 1932 r. w Osace, chce promować badania i podnosić świadomość naukową m.in. w zakresie stosowania środków dezaktywujących wirusy. 

***

(1). O’Donnell VB, Thomas D, Stanton R, i in. „Potential Role of Oral Rinses Targeting the Viral Lipid Envelope in SARSCoV-2 Infection”. Function 2020; 1.10.1093/function/zqaa002 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239187/pdf/zqaa002.pdf

(2). Badanie to nie zostało jeszcze zrecenzowane lub opublikowane w piśmie naukowym, ale jest dostępne na serwerze wersji wstępnych prac w zakresie nauk o zdrowiu Seneviratne Chaminda J., Sim Xiang Ying J. i in. „Efficacy of commercial mouth-rinses on SARS-CoV-2 viral load in saliva: Randomized Control Trial in Singapore” medRxiv wersja wstępna ; 18 września 2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.14.20186494v1

(3). Evelina Statkute, Richard Stanton i in. „Brief Report: The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro” bioRxiv wersja wstępna, 13 listopada, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.13.381079v1.full.pdf

(4). Popkin DL, Zikka S, Dimaano M, i in, Cetylpyridinium Chloride (CPC) Exhibits Potent, Rapid Activity Against Influenza Viruses in vitro and in vivo, Pathog. Immun., 2017 (2) 252-269 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5605151/pdf/pai-2-253.pdf

(5). Xu Hao, Zhong Liang et al « High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa” International Journal of Oral Science, 24 Lut 2020. https://www.nature.com/articles/s41368-020-0074-x

(6). Daniel H. Fine, Carlos Mendieta, Michael L. Barnett,f David Furgang, Ronnie Meyers, Arnold Olshan,f and Jack Vincent, „Efficacy of Preprocedural Rinsing With an Antiseptic in Reducing Viable Bacteria in Dental Aerosol”, Journal of Periodontology, Vol. 63, Wydanie 10, Październik 1992 https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1902/jop.1992.63.10.821

(7). Vanessa Costa Marui, DDS; Maria Luisa Silveira Souto, DDS; Emanuel Silva Rovai, DDS, Giuseppe Alexandre Romito, PhD, MSc, DDS; Leandro Chambrone, PhD, MSc, DDS, Claudio Mendes Pannuti, PhD, MSc, DDS, Systematic Review Efficacy of preprocedural mouthrinses in the reduction of microorganisms in aerosol, JADA 2019:150(12):1015-1026
https://www.researchgate.net/publication

(8). R Izzetti, M Nisi, M Gabriele, F Graziani, COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy, Review J Dent Res. 2020 Aug;99(9):1030-1038 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32302257/

(9). Daniel L. Popkin, Sarah Zilka, Matthew Dimaano, Hisashi Fujioka, Cristina Rackley, RobertSalata, Alexis Griffith, Pranab K. Mukherjee, Mahmoud A. Ghannoum, Frank Esper, Cetylpyridinium Chloride (CPC) Exhibits Potent, Rapid Activity Against Influenza Viruses in vitro and in vivo, Pathogens and Immunity 2017;2(2):252-269 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28936484/

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
płyn do płukania jamy ustnej   DentalTree   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH